Hur bakterier omvandlar blommor till blad

Många parasiter tvingar sina värdorganismer i en riktning som gör att deras egna livsbetingelser förbättras. Fytoplasma är en typ av bakterie som saknar cellvägg och som parasiterar på växter. För att sprida sig mellan olika plantor är bakterien beroende av insekter som lever av växtsafter. När insekten suger näring från växten får den med sig några bakterier och sprider dem till nästa växt den landar på.

Denna typ av bakterie kan manipulera växterna så att de istället för blommor producerar bladliknande strukturer. Nu har forskare visat hur och varför bakterierna ser till att växten producerar enbart grön vävnad.

Bakterierna producerar ett protein som bryter ner proteiner som plantan behöver för att producera blommor. Hela växten blir till slut grön och det är attraktivt för insekter som suger näring från växter. För bakteriernas del är det positivt eftersom ju fler insekter som besöker växten ju större chans har bakterierna att sprida sig.

Marie Nyman

Källa: MacLean et al, PLoS Biology 12: e1001835 (April 2014)

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »