Hypofys från stamceller

Hypofysen är ett litet organ stort som en ärta, som sitter vid basen av hjärnan, och reglerar många av kroppens hormoner. Forskare i Japan har med hjälp av stamceller lyckats odla fram fungerande hypofyskörtlar från möss. De odlade cellerna organiserade sig dessutom själva till en hypofys.

Hypofysen består av två delar. Den del som forskarna har lyckats odla fram är den så kallade adenohypofysen som tillverkar flera olika hormoner som reglerar andra organ i kroppen. Till exempel tillverkas kortisol som påverkar binjurarna. De nya hypofyserna opererades in i möss och kunde där tillverka vissa hormoner. Förhoppningen är att på sikt kunna odla fram hypofyser även för människor.

 

Natalie von der Lehr

Källa: Suga et al, Nature 480:57 (dec 2011), Rizzotti & Lovell-Badge, Nature 480:44 (dec 2011)

 

 

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »