Insektsresistenta Bt-grödor

Bacillus thuringensis (Bt) är en jordbakterie som producerar proteiner som är giftiga för vissa insektsarter. Proteinerna kallas cry-proteiner. Det finns många olika stammar av bakterien. En del bakteriestammar producerar cry-proteiner som är giftiga för vissa arter inom insektsordningen lepidoptera (fjärilar), andra cry-proteiner är giftiga för arter inom coleoptera (skalbaggar) eller diptera (myggor och flugor). Bakterien finns i stora delar av världen och preparat av bakterien (Bt-preparat) används som biologiskt bekämpningsmedel, särskilt i ekologisk odling. Det används även för att bekämpa myggor. Sedan 1996 odlas grödor som modifierats så att de bildar sitt eget cry-protein. Dessa grödor brukar kallas Bt-grödor.

På genteknik.nu hittar du mer information om Bt-grödor.


Genmodifierad, insektsresistent aubergine (oktober 2016)
Bt-grödor och icke-målorganismer (november 2014)
Faktorer som påverkar resistensutveckling i insektspopulationer (april 2014)
Insektsresistenta Bt-grödor och icke-målorganismer (december 2013)
Genetiskt modifierade äggplantor och sockerrör godkända (december 2013)
Indien presenterar en rapport om Bt-bomull (november 2013)
Skillnader i kvalitet mellan obesprutad Bt-majs och besprutad konventionell majs (oktober 2013)
Antalet förgiftningsfall i Indien minskar (september 2013)
Inhemskt företag dominerar bomullsmarknaden i Kina (september 2013)
Studie visar på socioekonomiska fördelar med Bt-bomull i Indien (juli 2012)
Växtskadegörares naturliga fiender ökar i antal som en indirekt effekt av att Bt-bomull odlas (juni 2012)
Insektsresistent majs och honungsbin (februari 2012)
Resistensutveckling i insektspopulationer (juni 2011)
Strategi för att förhindra resistensutveckling (juli 2010)
Konventionell och GM-majs påverkan på vissa arter av ängsskinnbaggar (oktober 2008)
Insektsresistent bomull och dess påverkan på populationen av brunaktigt knölfly (september 2008)
Bt-grödor påverkar inte kålmalens naturliga fiende, parasitstekeln Diadegma insulare (juni 2008)
Odling av insektsresistent majs i Spanien (april 2008)
Insektsresistent majs och marklevande mikroorganismer (april 2008)
Cry-proteiners påverkan på honungsbiet (januari 2008)
Insektsresistent potatis påverkar inte harlekinnyckelpigan eller jordlöparen (december 2007)

Protokoll

Från sammanträdet den 25 januari 2017.

Läs mer »