Japanska magbakterier tog upp "sushi-gener"

 
I Asien har man länge ätit alger medan man i övriga världen inte började äta alger i någon större utsträckning förrän sushibarerna började dyka upp för några årtionden sedan.

I alger finns kolhydrater som människan inte kan bryta ner och använda som energi. Enzymer som kan bryta ner algernas kolhydrater finns dock, föga förvånande, i bakterier som lever tillsammans med dessa alger i haven.

Forskare har nu, med hjälp av DNA-analyser visat att generna för dessa enzymer finns i bakterier i tarmarna hos japaner, men inte i nordamerikaners tarmbakterier.

Detta antyder att gener från havsbakterier tagits upp av tarmbakterier. Antagligen, menar forskarna, har havsbakterier funnits tillsammans med algerna i den mat japanerna ätit och på så sätt har tarmbakterier kommit i kontakt med havsbakterier och tagit upp delar av deras DNA. 

Henrik Brändén
Källa: Nature 464: 908 (april 2010)
Foto: Karla Vidal

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Årsredovisning 2016

Läs mer »

Yttranden 1

Nämnden har yttrat sig i ärenden över nya grundföreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer samt om Sveriges rapport till Århuskonventionen.
Publ. 3 mars 2017

Läs mer »

Yttranden 2

Nämnden har yttrat sig över ansökningar om att bedriva fältförsök på potatis och oljedådra samt att få genomföra klinisk prövning med genetiskt modifierade T-celler.
Publ. 3 mars 2017

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 25 januari 2017.

Läs mer »