Kartläggning av proteinerna i människokroppen

Delar av vår arvsmassa består av gener vars information översätts till proteiner. Proteiner har många olika funktioner i kroppen, till exempel transporterar de molekyler, utför kemiska processer och bygger upp membran. Även om alla celler i en organism bär på samma gener, kan en viss gen vara aktiv i en typ av vävnad men inte i en annan. Det betyder att olika proteiner produceras i olika delar av kroppen.

Forskningsprojektet Human Protein Atlas startades 2003 av svenska forskare. Inom projektet har över 90 procent av de cirka 20 000 proteinerna i människokroppen analyserats. Analyserna visar i vilka vävnader de olika proteinerna finns och om de finns inuti cellen eller i blodomloppet. Ungefär hälften av alla proteiner som analyserades fanns i alla undersökta vävnader och organ. Dessa proteiner är bland annat involverade i celltillväxt, energiproduktion och ämnesomsättning.

Informationen om var i människokroppen de olika proteinerna produceras kan användas för att förklara hur olika läkemedel fungerar och för att utveckla nya. Potentiellt kan resultaten också användas för att förutsäga om ett visst läkemedel kommer att ge kraftiga biverkningar.

 

Källa: Uhlén et al, Science 347, 394 (jan 2015)

Länkar: www.proteinatlas.org; http://www.proteinatlas.org/download/poster_proteome.pdf

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Årsredovisning 2016

Läs mer »

Yttranden 1

Nämnden har yttrat sig i ärenden över nya grundföreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer samt om Sveriges rapport till Århuskonventionen.
Publ. 3 mars 2017

Läs mer »

Yttranden 2

Nämnden har yttrat sig över ansökningar om att bedriva fältförsök på potatis och oljedådra samt att få genomföra klinisk prövning med genetiskt modifierade T-celler.
Publ. 3 mars 2017

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 25 januari 2017.

Läs mer »