Komplett kartläggning av neandertalares arvsmassa

Ett internationellt forskarteam har sekvensbestämt arvsmassan hos en neandertalare från Sibirien med mycket hög kvalitet. Arvsmassan härstammar från en kvinnlig neandertalare vars föräldrar var nära släkt med varandra. Dessutom sekvensbestämde forskarna arvsmassan (med något lägre kvalitet) från en neandertalare från Kaukasien.

Analys av dessa båda arvsmassor och jämförelser med arvsmassan från Denisova-människan och 25 nu levande människor avslöjade att neandertalare, Denisova-människor och moderna människor fått barn med varandra.

Källa: Prüfer et al, Nature 505, 43 (2014); Birney & Pritchard Nature 505, 33 (2014)

Protokoll

Från sammanträdet den 25 januari 2017.

Läs mer »