Kontakta oss

Besöks- och postadress:
Gentekniknämnden
Karolinska Institutet Science Park
Fogdevreten 2A
171 65 Solna

E-post skickas till registrator: genteknik@genteknik.se
Telefon kansliet: 08-508 846 30
Telefax: 08-508 846 33 

Administrativ personal
Kansliet

 

    

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »