Lagstiftning


CRISPR/Cas9 och patenträttigheter (februari 2017)
Jordbruksverket granskar riskbedömning av GMO (oktober 2016)
Grönt ljus i USA för genredigerade trädgårdschampinjoner (april 2016)
Brittisk rapport om genmodifierade insekter och GMO-lagstiftningen (januari 2016)
Ombudsmannen anser att kommissionens behandling av godkännanden av genmodifierade livsmedel och foder utgör administrativa missförhållanden (januari 2016)
Modifiera växter utan att använda hybridnukleinsyra (januari 2016)
Inga signaler från kommissionen om vilka tekniker som leder till en reglerad GMO (januari 2016)
GMO eller inte GMO? globala riktlinjer nödvändiga enligt brittisk forskare (december 2015)
Parlamentet förkastar kommissionens förslag om ändring i GMO-lagstiftningen (oktober 2015)
Nitton medlemsstater kräver att undantas från odling av genetiskt modifierade grödor (oktober 2015)
Europarlamentets jordbruksutskott förkastar kommissionens förslag om ändring i GMO-lagstiftningen (september 2015)
USA reviderar sin biotekniklagstiftning (augusti 2015)
Förslag till ny lagstiftning som ger enskilda medlemsstater möjlighet att begränsa eller förbjuda användning av genetiskt modifierade livsmedel och foder (april 2015)
Inaktivering av gen i potatis ger chips med lägre akrylamidhalt (april 2015)
Ny lagstiftning om medlemsstaternas möjligheter att förbjuda odling av genmodifierade grödor (april 2015)
Ny glyfosat-tolerant sojaböna utan patent (december 2014)
Mjöldaggsresistent vete med hjälp av riktade mutationer (augusti 2014)
Ett steg närmare självbestämmande om odling av GM-grödor (juni 2014)
GMO eller inte GMO? Kanada godkänner raps som tagits fram med ny teknik (maj 2014)
Reglering av växter som producerar medicinska eller industriella produkter (februari 2014)
Nya tekniker i förhållande till klassisk och genteknisk förädling (februari 2014)
Ny genomförandeförordning på plats (januari 2014)
Marknadsgodkännandet av Amflora ogiltigförklaras (december 2013)
Pollen i honung och Frankrikes nationella odlingsförbud (september 2011)
Genetiskt modifierat gräs och USA:s lagstiftning (augusti 2011)
Ny EU-förordning - Låga halter av icke godkända GMO i foder (augusti 2011)

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »