Läkemedel som återställer cancerpatienters epigenom

Genom är detsamma som arvsmassa, det vill säga DNA:t i en cell. Epigenomet består av molekyler som binder till DNA:t eller de proteiner DNA:t är packat kring. En levercell behöver ha vissa gener påslagna för att kunna sköta sina uppgifter. I andra celltyper kan dessa gener vara avstängda och andra påslagna. Det är här epigenomet kommer in. Det ser till att rätt gener är aktiva i de olika celltyperna.

I cancerceller är det epigenetiska mönstret ofta förändrat. Dessa förändringar är reversibla och det är därför möjligt att återställa epigenomet i cancerceller.

I USA har ett läkemedel som återställer epigenomet i cancercellerna hos patienter med multipelt melanom godkänts. Läkemedlet blockerar ett enzym som är inblandat i modifieringarna av epigenomet och är tänkt att ges i kombination med andra behandlingar.

 

Marie Nyman

Källor: Epigenome drug approved after setback, Nature Biotechnology News volume 33, Number:437 (May 2015); Drugging the epigenome, Nature, News & Analysis Volume 12:92 (February 2013); Development and classes of epigenetic drugs for cancer Dhanak & Jackson, Biochemical and Biophysical Research Communications 455:58-69 (2014)

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Årsredovisning 2016

Läs mer »

Yttranden 1

Nämnden har yttrat sig i ärenden över nya grundföreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer samt om Sveriges rapport till Århuskonventionen.
Publ. 3 mars 2017

Läs mer »

Yttranden 2

Nämnden har yttrat sig över ansökningar om att bedriva fältförsök på potatis och oljedådra samt att få genomföra klinisk prövning med genetiskt modifierade T-celler.
Publ. 3 mars 2017

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 25 januari 2017.

Läs mer »