Läkemedelsproducerande växter

Proteiner i form av till exempel enzymer som används inom livsmedelsindustrin och proteiner som används vid läkemedelsframställning har länge tillverkats av genetiskt modifierade organismer (GMO). 1983 godkände USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet den första produkten. Det var insulin som tillverkats av bakterier som modifierats med den mänskliga genen för insulin. Sedan i början av 1990-talet har intresset för att använda växter som proteinfabriker stadigt ökat.

På genteknik.nu hittar du mer information om hur genmodifierade växter kan användas som proteinfabriker.


Genmodifierad mossa producerar läkemedelskandidat (november 2015)
Reglering av växter som producerar medicinska eller industriella produkter (februari 2014)
Modifierade alger producerar cancermedicin (december 2012)
Läkemedelsproducerande tomater (november 2012)
Växt-baserat läkemedel godkänt i USA (maj 2012)
Malarialäkemedel i tobak (oktober 2011)
Första växtbaserade läkemedels- och vaccinfabriken (januari 2011)
Ärtor som skyddar kycklingar mot parasiter (augusti 2010)

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »