Länk mellan rökning, förlust av Y-kromosomen och cancer

Forskare har visat på ett samband mellan rökning och förlust av Y-kromosomen i blodceller. Sedan tidigare vet man att förlust av Y-kromosomen är kopplad till cancer. Eftersom det bara är män som har Y-kromosomer kan fynden förklara varför manliga rökare löper större risk att drabbas av cancer än kvinnor som röker.

Sambandet mellan rökning och förlust av Y-kromosomen är dosberoende, det vill säga förlust av Y-kromosomen är vanligare hos storrökare än hos måttliga rökare. Dessutom gäller sambandet bara för personer som fortfarande röker vilket tyder på att förlusten av Y-kromosomen på grund av rökning kan vara en reversibel process. På vilket sätt förlust av Y-kromosomen kan kopplas till uppkomsten av cancer är ännu inte klarlagt.

Källa: Dumanski et al, Science, 347:81 (2014); Forsberg et al, Nature Genetics, 46:624 (2014)

Protokoll

Från sammanträdet den 25 januari 2017.

Läs mer »