Lär känna dina mikroorganismer – företag erbjuder analys

Människokroppen är hem för cirka 1,5 kilo bakterier och andra mikroorganismer. Några är skadliga men de flesta är livsnödvändiga, man kan säga att människan lever i symbios med mikroorganismer.

Företaget My Microbes erbjuder analys av den individuella mikrobiella tarmfloran och dess funktion. Genom att skicka in prover och betala cirka 7000 kronor, som delvis täcker kostnaden för analyserna, kan man få information om sitt eget mikrobiom. Deltagarna får resultaten från sin personliga analys samt insyn i hur dessa används. Det insamlade materialet kommer att användas i forskningssyfte.

Ett annat företag, uBiome, erbjuder analys av den mikrobiella floran i munnen, näsan, och tarmarna och på huden och genitalierna. Kostnaden varierar mellan i storleksordningen 500 till 2500 kronor beroende vad man vill analysera.

Natalie von der Lehr

Källa: My Microbes - http://my.microbes.eu/index.cgi; uBiome http://ubiome.com/pages/buynow


Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »