Ledamöter och kansli

Gentekniknämnden består av en ordförande, en vice ordförande och femton
ledamöter med ersättare. Regeringen utser ledamöter och deras personliga
ersättare för högst fyra år.

- Ordföranden och vice ordföranden ska vara jurister med domarerfarenhet
- åtta ledamöter ska vara riksdagsledamöter
- en ledamot ska vara etiskt sakkunnig
- sex ledamöter ska vara sakkunniga inom olika forskningsområden varav en
   ekolog och en med erfarenhet av djurskyddsfrågor.

Gentekniknämnden sammanträder varje månad.  

Gentekniknämndens kansli består av en kanslichef, en handläggare och en kanslisekreterare.

Protokoll

Från sammanträdet den 25 januari 2017.

Läs mer »