Människa


Patient med blodbristsjukdom behandlad med genterapi (mars 2017)
Positiva resultat från försök med ebolavaccin (januari 2017)
Universella CAR-T-celler och CAR-T-celler mot solida tumörer (januari 2017)
Syntetisera hela den mänskliga arvsmassan (december 2016)
Dödsfall efter immunterapibehandling (december 2016)
Barn sägs ha fötts efter mitokondriedonation (december 2016)
Genterapibehandling mot svår kombinerad immunbrist godkänd inom EU (november 2016)
Blinda råttor återfår till viss del synen (november 2016)
Kliniska försök för behandling av blodcancer (november 2016)
Första kliniska försöken där gensaxen CRISPR/Cas9 använts på humana immunceller (november 2016)
Forskare korrigerar mutation som leder till sickelcellanemi (november 2016)
CAR-T-celler levererar det protein som saknas (november 2016)
Kliniska försök där CRISPR/Cas9 använts på T-celler (oktober 2016)
Allmänheten hjälper forskare lokalisera proteiner via online-spel (maj 2016)
Cellgifter inkapslade i DNA lurar resistenta cancerceller (april 2016)
Förändra arvsmassan i befruktade humana ägg - etiska och vetenskapliga diskussioner (februari 2016)
Första onkolytiska immunoterapin godkänd inom EU (december 2015)
Genetiskt modifierat herpes-virus för behandling av cancer (november 2015)
Immunterapi för behandling av cancer (november 2015)
Mitokondriedonation godkänns i Storbritannien (november 2015)
Genterapi-behandling redo att kommersialiseras (november 2015)
Horisontell genöverföring - troligtvis vanligare än man tidigare trott (november 2015)
Australiens högsta domstol ogiltigförklarar patent på gen som ger ökad risk för bröstcancer (oktober 2015)
2015 års nobelpris i kemi – hur cellen reparerar skadat DNA (oktober 2015)
Läkemedel som återställer cancerpatienters epigenom (juni 2015)
Forskare skapar genetiska förändringar i befruktade humana ägg (april 2015)
Kartläggning av proteinerna i människokroppen (april 2015)
Första diagnoserna från brittiska The 100 000 Genome Project (mars 2015)
EU godkänner stamcellsbehandling (mars 2015)
USA godkänner 23andMe:s gentest för Bloom syndrom (februari 2015)
Den hittills äldsta mänskliga arvsmassan har sekvensbestämts (december 2014)
Komplett kartläggning av neandertalares arvsmassa (december 2014)
Nytt antibiotikum upptäckt i vaginans mikrobiom (december 2014)
Nationell satsning på genomsekvensering (december 2014)
Övertolkning av forskningsresultat (november 2014)
Sekvensbestämning av 7 000 år gammal jägare-samlare (november 2014)
Länk mellan rökning, förlust av Y-kromosomen och cancer (oktober 2014)
Mikrobiomet i våra hem (oktober 2014)
Bakterier tycks påverka vilken mat vi äter (oktober 2014)
Uppkomsten av nya gener (maj 2014)
Världens äldsta cancer har sekvenserats (april 2014)
Lär känna dina mikroorganismer – företag erbjuder analys (februari 2014)
Mikroorganismerna i människokroppen (februari 2014)
Maten förändrar mikrobiomet (december 2013)
Genetisk variation och evolution (november 2013)
Gen bakom medfödd okänslighet för smärta inspirerar till nya läkemedel (november 2013)
Genmodifierad E.coli känner igen och bryter ner sjukdomsframkallande bakterier (oktober 2013)
Olika bakterier och svampar på olika delar av huden (oktober 2013)
Grottfynd ger ny kunskap om människans evolution (september 2013)
Genvariant kan förklara psykos vid bipolär sjukdom (juni 2013)
Studier av zebrafisk leder till kunskap om ovanlig muskelsjukdom (juni 2013)
Gemensamma gener bakom olika psykiatriska tillstånd (maj 2013)
Svensk kartläggning gör det enklare att läsa och förstå det mänskliga genomet (maj 2013)
Sömnbrist påverkar genuttryck (april 2013)
Genetisk variation i samma individ (januari 2013)
Rökning modifierar generna (januari 2013)
Genterapi mot blödarsjuka (december 2012)
Rekombinant insulin firar 30 år (november 2012)
Ny metod för smartare analys av enskilda celler (oktober 2012)
2012 års nobelpris till inducerade pluripotenta stamceller (oktober 2012)
Denisovamänniskans arvsmassa kartlagd (september 2012)
Encode - en uppslagsbok över människans arvsmassa (september 2012)
Hudceller blir nervceller (augusti 2012)
Mutation som förebygger Alzheimers sjukdom (augusti 2012)
Fler mutationer i äldre fäders spermier (augusti 2012)
Humana embryonala stamceller reparerar marsvinshjärta (augusti 2012)
Helgenomsekvensering av nyfödda (juli 2012)
Genterapi återställer hörseln i möss (juli 2012)
Kartläggning av apornas genom ger information om människans evolution (juli 2012)
DNA förändras av motion (juli 2012)
Exponering för solljus ökar mutationer som leder till hudcancer (juli 2012)
Omdiskuterade artiklar om fågelinfluensaviruset publicerade (juni 2012)
Nya rön om genetiken bakom bröstcancer (juni 2012)
Nya rön om cancergenetik (maj 2012)
Helgenomanalys identifierar källa till multiresistent bakterie (april 2012)
Förebygga sjukdom med hjälp av sekvensbestämning (mars 2012)
Norge satsar på cancer-gentester i sjukvården (februari 2012)
Forskare analyserar sig själv (januari 2012)
Stamceller effektiva mot ögonsjukdom (januari 2012)
Hypofys från stamceller (december 2011)
Genterapi mot blodcancer (oktober 2011)
DNA-burar som levererar läkemedel? (september 2011)
Optogenetik – styra nervceller med ljus (augusti 2011)
Genterapi mot blödarsjuka i möss (juli 2011)
Genteknik gör om mänskliga hudceller till nervceller (juni 2011)
Första decenniet efter kartläggningen av det humana genomet (juni 2011)
Nya möjligheter till enkel fosterdiagnostik (april 2011)
Flera lyckade försök med genterapi (november 2010)
Att avslöja gendoping (september 2010)
DNA-vaccin mot prostata-metastaser (augusti 2010)
Japanska magbakterier tog upp "sushi-gener" (maj 2010)
DNA-analyser avslöjar ny människoart (april 2010)
Ärftlig blodbrist botad med genterapi (januari 2010)

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »