Mikroorganismer och virus

 
 


Genmodifierade bakterier producerar silkesproteiner från guldögonslända (mars 2017)
Biologiskt nedbrytbara skor framställda av spindeltråd som produceras av genmodifierade bakterier (december 2016)
Framställning av vanillin med hjälp av modifierad bakjäst (maj 2015)
Hur mikroorganismerna påverkades när oljeplattformen Deepwater Horizon havererade (mars 2015)
Akne-bakterie lever i symbios med druva (februari 2015)
Flimmerdjuret som bryter ner sitt DNA i en kvarts miljon bitar och bygger upp det igen (december 2014)
Nytt antibiotikum upptäckt i vaginans mikrobiom (december 2014)
Kartläggning av Östersjöns mikroorganismer (december 2014)
Övertolkning av forskningsresultat (november 2014)
Modifierade bakterier signalerar närvaro av antibiotika (november 2014)
Mikrobiomet i våra hem (oktober 2014)
Bakterier tycks påverka vilken mat vi äter (oktober 2014)
Svampars mångfald över jorden (september 2014)
Mikrobiomet hos ett jägar-/samlarfolk (augusti 2014)
Genmodifierade bakterier omvandlar växtmaterial direkt till biobränsle (juni 2014)
DNA med nya byggstenar (maj 2014)
Enzymer i pandans avföring kan göra biobränsle (februari 2014)
Lär känna dina mikroorganismer – företag erbjuder analys (februari 2014)
Mikroorganismerna i människokroppen (februari 2014)
50 000 generationer av E. coli används för att bättre förstå evolutionen (januari 2014)
Mikrobiomet i global skala (januari 2014)
Maten förändrar mikrobiomet (december 2013)
Genmodifierad E.coli känner igen och bryter ner sjukdomsframkallande bakterier (oktober 2013)
Olika bakterier och svampar på olika delar av huden (oktober 2013)
Bladmögel från 150 år gammalt växtmaterial analyserat (oktober 2013)
Bakterie som lever i en bakterie som lever i en lus (juni 2013)
Rekombinant insulin firar 30 år (november 2012)
Omdiskuterade artiklar om fågelinfluensaviruset publicerade (juni 2012)
Syntetiska jästceller kan ge information om evolution (februari 2012)
Mjöldaggens arvsmassa kartlagd (december 2010)
Mjöldaggsresistens och sterilitet (december 2010)
Syntetisk arvsmassa ger bakterie nytt liv (maj 2010)
Japanska magbakterier tog upp "sushi-gener" (maj 2010)
Virus med fotosyntes (oktober 2009)

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »