Sockerrör modifieras med minikromosom

År 2007 presenterades en ny metod för genetisk modifiering av växter. Metoden går ut på att introducera en separat minikromosom som bär på generna av intresse. Detta till skillnad från de traditionella teknikerna där de tillförda generna integreras i mottagarorganismens arvsmassa.  

I början av 2011 meddelade företaget som utvecklat tekniken, (Chromatin Inc.), att man i samarbete med företaget Syngenta lyckats överföra en minikromosom till sockerrör och fått systemet att fungera.  

Den majs som initialt modifierades med en minikromosom har redan börjat testats i fältförsök.
Minikromosomen bär på flera herbicidtolerans- och insektsresistensgener.


Marie Nyman
Källor: Carlson et al, PLos Genetics 3:1965 (2007); Nature News 475:274 (2011); Chromatin Inc (http://www.chromatininc.com), News 19 January 2011Sockerrör (Saccharum officinarum)

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »