Mjöldaggsresistent vete med hjälp av riktade mutationer

Kinesiska forskare har tagit fram ett vete som är resistent mot mjöldagg orsakad av svampen Blumeria graminis. De har använt sig av de nya teknikerna TALEN och CRISPR med vars hjälp man kan skapa mutationer på förutbestämda platser i en växts arvsmassa.

De gener forskarna inaktiverat är gener vars proteiner trycker ner vetets försvar mot mjöldagg. Man kan säga att de tagit bort den broms som hindrat växtens eget försvar.

Att på detta sätt ändra en egenskap i en gröda som vete är särskilt svårt eftersom det har sex kopior av varje kromosom (hexaploid). Det betyder att vetet har tre par av liknande, men inte identiska kopior av de flesta av sina gener. För att få den önskade egenskapen måste alla kopior av den gen man vill inaktivera muteras.

Både TALEN och CRISPR är exempel på nya tekniker där man inom EU ännu inte bestämt om de leder till en genetiskt modifierad gröda som ska regleras eller inte.

Marie Nyman

Källa: Wang et al, Nature Biotechnology, published online 20 july 2014

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Årsredovisning 2016

Läs mer »

Yttranden 1

Nämnden har yttrat sig i ärenden över nya grundföreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer samt om Sveriges rapport till Århuskonventionen.
Publ. 3 mars 2017

Läs mer »

Yttranden 2

Nämnden har yttrat sig över ansökningar om att bedriva fältförsök på potatis och oljedådra samt att få genomföra klinisk prövning med genetiskt modifierade T-celler.
Publ. 3 mars 2017

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 25 januari 2017.

Läs mer »