Modifierade alger producerar cancermedicin

Riktad terapi innebär att ett läkemedel levereras till specifika celler i kroppen.

Immuntoxiner är proteiner som kan användas för riktad behandling av cancer och består av en antikropp kopplad till ett toxin. Immuntoxinet binder till cancercellens yta, tas upp av cellen och hämmar dess tillväxt. Det som hittills hindrat den här typen av terapi från att nå marknaden är att det inte finns något kostnadseffektivt sätt att producera dessa mycket komplexa molekyler på.

Nu har forskare från USA producerat immunotoxin i den encelliga grönalgen Chlamydomonas reinhardtii, en strategi som har potential att göra produktionen kostnadseffektiv. Algens kloroplaster (där fotosyntesen sker) bär på det maskineri som är nödvändigt för att sätta samman komplexa eukaryota proteiner (eukaryot= till exempel växter och djur). Den apparat som sköter proteinproduktionen i kloroplasterna är dock mer lik maskineriet i prokaryoter (prokaryoter=till exempel bakterier). Grönalgens kloroplaster kan därför ackumulera eukaryota toxiner, något som en eukaryot cell inte skulle överleva.

 

Marie Nyman

Källa:Tran et al, PNAS 110:14 (2012)  

 

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »