Ny metod identifierar svårfångade egenskaper

De flesta agronomiska egenskaper styrs av flera gener som var och en har en liten effekt. Det är därför svårt att identifiera dem. För att förädlingen ska vara effektiv är det viktigt att känna till i vilken region i arvsmassan en viss egenskap sitter.

Forskare från Japan och Storbritannien har nu tagit fram en ny metod kallad MutMap som gör att identifiering av dessa svårfångade gener blir betydligt snabbare. Metoden bygger bland annat på att mutationer (förändringar i arvsmassan) skapas och på sekvensbestämning av DNA.

De japanska forskarna är bland annat på jakt efter de gener som gör att ris klarar av att växa på salthaltiga jordar. När dessa är identifierade kommer kunskapen att användas till att utveckla rissorter som är lämpliga att odlas i de områden som drabbades av tsunamin 2011.

Marie Nyman

Källa: Genome sequencing reveals agronomically important loci in rice using MutMap, Abe et al, Nature Biotechnology 30174 (February 2012)

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Årsredovisning 2016

Läs mer »

Yttranden 1

Nämnden har yttrat sig i ärenden över nya grundföreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer samt om Sveriges rapport till Århuskonventionen.
Publ. 3 mars 2017

Läs mer »

Yttranden 2

Nämnden har yttrat sig över ansökningar om att bedriva fältförsök på potatis och oljedådra samt att få genomföra klinisk prövning med genetiskt modifierade T-celler.
Publ. 3 mars 2017

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 25 januari 2017.

Läs mer »