Ny teknik


Grönt ljus i USA för genredigerade trädgårdschampinjoner (april 2016)
GMO eller inte GMO? globala riktlinjer nödvändiga enligt brittisk forskare (december 2015)
Genetiskt modifiera populationer av bananflugor och malariamyggor med gendrivare (december 2015)
Genredigerade grisar, nötkreatur, får och hundar med större muskelmassa (december 2015)
Genredigerade grisar som organdonatorer (december 2015)
Genetiskt förändra populationer av växter eller djur med gendrivare (november 2015)
Genredigerade grisar med resistens mot virussjukdom (november 2015)
Genredigerade minigrisar som husdjur (oktober 2015)
Lagra gamla dokument i form av DNA (oktober 2015)
Inaktivering av gen i potatis ger chips med lägre akrylamidhalt (april 2015)
Mjöldaggsresistent vete med hjälp av riktade mutationer (augusti 2014)
Korrigering av sjukdomsgen i humana blodstamceller (augusti 2014)
CRISPR – tekniken som tagit forskarsamhället med storm (februari 2014)
Nya tekniker i förhållande till klassisk och genteknisk förädling (februari 2014)
Ny teknik för riktade förändringar i arvsmassan (januari 2013)
Ny metod för smartare analys av enskilda celler (oktober 2012)
Ny metod identifierar svårfångade egenskaper (juni 2012)
Ta bort istället för att lägga till – mutation gör riset resistent mot bakterier (maj 2012)
Sockerrör modifieras med minikromosom (augusti 2011)
Optogenetik – styra nervceller med ljus (augusti 2011)
Ny teknik för uppförökning av DNA (juni 2011)
Genmodifiering med precision (maj 2009)

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »