Odlade grödor och genetisk mångfald

Under de senaste åren har utvecklingen av nya molekylära tekniker och intresset för genetisk mångfald lett till att en mängd vetenskapliga artiklar publicerats på området jordbruksgrödor och genetisk mångfald. Dessa studier har var och en för sig inte visat på några tydliga trender, men nu har en grupp nederländska forskare kombinerat resultaten från 44 olika studier och destillerat fram en generell trend.

Syftet med studien var att kvantifiera vilken påverkan växtförädling haft på den genetiska mångfalden de senaste 100 åren. Resultaten visar på en minskning av den genetiska mångfalden under 1960-talet jämfört med de tre tidigare årtiondena. Efter 60-talet och fram till idag har dock mångfalden ökat. Författarna påpekar dock att detta inte innebär att man kan avfärda möjligheten av förlust av genetisk mångfald för andra grödor och i andra regioner.

Marie Nyman

Källa: De Wouw et al, Theoretical and Applied Genetics 120:1241 (2010)  

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »