Odling av genetiskt modifierade växter 2010

Under 2010 odlades genetiskt modifierade grödor på 148 miljoner hektar världen över, en ökning med 14 miljoner hektar jämfört med 2009. Siffran motsvarar cirka 10 % av jordens odlingsbara mark.  

Genetiskt modifierad soja odlades på 81 % av den totala sojabönsarealen i världen. Motsvarande siffra för bomull var 64 %, för majs 29 % och för raps 23 %. Övriga genetiskt modifierade växter som odlades kommersiellt under 2010 var potatis, squash, papaya, alfaalfa, sockerbeta, tomat, poppel och paprika. Totalt odlades genetiskt modifierade grödor i 29 länder, vilket är fyra fler än 2009. De största arealerna med genetiskt modifierade grödor finns i USA, följt av Brasilien, Argentina, Indien, Kanada och Kina.    

De genetiskt modifierade grödor som odlades inom EU var hybrider som bygger på MON 810, en majs med inbyggd resistens mot bland annat majsmott (Ostrinia nubialis) och stärkelsepotatisen Amflora. Totalt fanns i december 2010, 171 hybrider mellan MON 810 och konventionell majs på EU: s gemensamma sortlista. Majsen odlades på 91 643 hektar.

Marie Nyman

Källa: ISAAA - http://www.isaaa.org/default.asp

Protokoll

Från sammanträdet den 25 januari 2017.

Läs mer »