Övrigt


Effektivare fotosyntes och högre skörd med hjälp av genmodifiering (november 2016)
Genmodifierad sojaböna som ger högre skörd (oktober 2016)
Antalet företag och institut som använder genmodifiering som ett redskap i växtförädlingen ökar (februari 2016)
Korngenen som ger ris högre stärkelseinnehåll och lägre metanutsläpp (december 2015)
Genetiskt förändra populationer av växter eller djur med gendrivare (november 2015)
Gen kopplad till saffransproduktion (november 2015)
Brasilien godkänner genmodifierad eukalyptus (april 2015)
Inaktivering av gen i potatis ger chips med lägre akrylamidhalt (april 2015)
Genmodifierade äpplen godkända i USA (februari 2015)
Alfalfa med lägre ligninhalt godkänd i USA (november 2014)
Genmodifierad potatis godkänd i USA (november 2014)
Växter som feromon-fabriker (oktober 2014)
Gener från cyanobakterie gör fotosyntesen effektivare i tobak (september 2014)
Tidskrift drar tillbaka hårt kritiserad artikel (november 2013)
Ris med effektivare kväveanvändning (november 2013)
En ny smultronart har upptäckts i USA (augusti 2013)
Mer än 2000 gener hjälper vit lupin att anpassa sig till fosfatbrist (juli 2013)
Genen som ger gröna kakaofrukter (juni 2013)
Bättre rotsystem ger högre skörd (december 2012)
EFSA publicerar sitt slutliga yttrande om den franska råttstudien (november 2012)
Fosfit istället för fosfat konkurrerar ut ogräsen (oktober 2012)
Forskare visar på samband mellan tomaternas mognad, färg och smak (juli 2012)
Sockerbetans blomningsgen identifierad (juni 2012)
Varför är blodapelsiner röda? (maj 2012)
Världens första blå ros (februari 2010)
Ris med effektivare fotosyntes (februari 2010)

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »