Papaya-genomet sekvensbestämt

Forskare från 22 institutioner i USA och Kina har tillsammans sekvensbestämt arvsmassan hos en genmodifierad papaya (Carica papaya). SunUp, som sorten kallas, är det första kommersiella, genmodifierade, virusresistenta  ("papaya ringspot virus") fruktträdet .


Papayan, som tillhör samma systematiska ordning (Brassicales) som modellväxten backtrav (Arabidopsis thaliana), har ett tre gånger så stort genom som backtrav, men färre gener.

Enligt forskarna är papaya ett utmärkt system för att studera andra tropiska träd och fruktträd. Fördelarna är att papayan har ett relativt litet genom (372 Mb, n=9), kort generationstid (9-15 månader), att trädet blommar året runt och att det finns ett väl etablerat transformationssystem.

Eftersom den sekvensbestämda papayan är genmodifierad finns även möjlighet att i detalj studera var i genomet den tillförda genen integrerats.

 
Marie Nyman
Källa: Ming et al, Nature 452:991 (2008)

 
Papaya, Carica papaya

Protokoll

Från sammanträdet den 25 januari 2017.

Läs mer »