Papaya-genomet sekvensbestämt

Forskare från 22 institutioner i USA och Kina har tillsammans sekvensbestämt arvsmassan hos en genmodifierad papaya (Carica papaya). SunUp, som sorten kallas, är det första kommersiella, genmodifierade, virusresistenta  ("papaya ringspot virus") fruktträdet .


Papayan, som tillhör samma systematiska ordning (Brassicales) som modellväxten backtrav (Arabidopsis thaliana), har ett tre gånger så stort genom som backtrav, men färre gener.

Enligt forskarna är papaya ett utmärkt system för att studera andra tropiska träd och fruktträd. Fördelarna är att papayan har ett relativt litet genom (372 Mb, n=9), kort generationstid (9-15 månader), att trädet blommar året runt och att det finns ett väl etablerat transformationssystem.

Eftersom den sekvensbestämda papayan är genmodifierad finns även möjlighet att i detalj studera var i genomet den tillförda genen integrerats.

 
Marie Nyman
Källa: Ming et al, Nature 452:991 (2008)

 
Papaya, Carica papaya

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »