Produktion av omega-3-fettsyror i oljedådrans frön

Fisk är den huvudsakliga källan till de riktigt långa, fleromättade omega-3-fettsyrorna eikosapentaensyra (EPA) och dokosahexaensyra (DHA). De höga halterna av dessa fettsyror i vissa fiskarter beror till stor del på fiskarnas intag av plankton som syntetiserar dessa ämnen.

I fiskolja finns i storleksordningen 18 procent EPA och 12 procent DHA. I en översiktsartikel publicerad 2009 diskuterades möjligheten att nå dessa nivåer i fröolja. Enligt artikelförfattarna kan växter fås att producera 18 procent EPA i sin fröolja, medan en ökning av DHA till 12 procent i oljan skulle vara betydligt svårare och beskrevs som en stor utmaning. Tre år senare (2012) lyckades forskare modifiera backtrav så att fröna producerade upp till 15 procent DHA.

Backtrav fungerar enbart som en modellväxt inom forskningen, men nu har forskare modifierat den gamla kulturväxten oljedådra (Camelina sativa). Två linjer av oljedådran har tagits fram, en som producerar 31 procent EPA i sin fröolja och en som producerar 12 procent EPA och 14 procent DHA.

Den ökade efterfrågan av dessa fettsyror, inte minst från fiskfoderindustrin, leder till utfiskning. I det sammanhanget menar forskarna att produktion av EPA och DHA i växter, som till exempel oljedådra, skulle vara ett mer hållbart alternativ.

Marie Nyman

Källor: Truksa et al, Molecular Breeding 23:1 (2009); Petrie et al, PLoS ONE 7:e49165 (2012); Ruiz-Lopez et al, The Plant Journal 77:198 (2013)

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »