Rapporter

Gentekniknämnden konferenser som vänder sig till allmänheten. Inbjudan publiceras på webbplatsen och dokumenteras i en rapport som kan hämtas hem här.

Gentekniknämnden genomför även regelbundet hearingar. Dessa ger nämnden möjlighet att fördjupa sig inom ett särskilt område. Hearingarna dokumenteras och rapporterna finns att hämta här

Under rubriken "Externa rapporter" publiceras andra nationella och internationella dokument som rör genteknikområdet. Rapporterna finns att hämta här.

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Årsredovisning 2016

Läs mer »

Yttranden 1

Nämnden har yttrat sig i ärenden över nya grundföreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer samt om Sveriges rapport till Århuskonventionen.
Publ. 3 mars 2017

Läs mer »

Yttranden 2

Nämnden har yttrat sig över ansökningar om att bedriva fältförsök på potatis och oljedådra samt att få genomföra klinisk prövning med genetiskt modifierade T-celler.
Publ. 3 mars 2017

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 25 januari 2017.

Läs mer »