Rapporter

Gentekniknämnden konferenser som vänder sig till allmänheten. Inbjudan publiceras på webbplatsen och dokumenteras i en rapport som kan hämtas hem här.

Gentekniknämnden genomför även regelbundet hearingar. Dessa ger nämnden möjlighet att fördjupa sig inom ett särskilt område. Hearingarna dokumenteras och rapporterna finns att hämta här

Under rubriken "Externa rapporter" publiceras andra nationella och internationella dokument som rör genteknikområdet. Rapporterna finns att hämta här.

Protokoll

Från sammanträdet den 25 januari 2017.

Läs mer »