Rapporter från hearingar

(endast utgivna på nätet)

Hur miljöbalkens regler och föreskrifter har påverkat
genteknisk forskning och utveckling
(2009)
Rapport från hearing den 18 november 2009 (pdf-dokument 39 Kb)

Hur miljöbalkens regler har påverkat svensk genteknik (2006)
Rapport från hearing den 15 november 2006 (pdf-dokument 104 Kb)

Pandemier och genteknik (2006)
Rapport från hearing den 17 maj 2006 (pdf-dokument 106 Kb)

Genteknik ur ett risk- och sårbarhetsperspektiv (2006)
Rapport från hearing den 15 mars 2006 (pdf-dokument 82 Kb)

Hur miljöbalkens regler har påverkat svensk genteknik (2005)
Rapport från hearing den 23 nov 2005 (pdf-dokument 88 Kb)

Behovet av utbildning av skolpersonal som arbetar med eller ska arbeta med genteknik 2005 (2005)
Rapport från hearing den 18 maj 2005 (pdf-dokument 130 Kb)

Hur miljöbalkens regler har påverkat svensk genteknik 2004 (2004)
Rapport från hearing den 10 november 2004 (pdf-dokument 90.8 Kb)

Medias rapportering av genetik och genteknik (2004)
Rapport från hearing den 16 juni 2004 (pdf-dokument 181 Kb)

Behövs svensk riskforskning angående genmodifierade livsmedel? (2003)
Rapport från hearing den 19 november 2003 (pdf-dokument 94 kb)

Om ekologiska risker med genmodifierade organismer (1999)
Rapport från hearing den 31 mars 1999 (pdf-dokument)

Om eliminering av antibiotikaresistensgener ur växtmaterial (1998)
Rapport från hearing den 25 november 1998 (pdf-dokument 85 Kb)

Om herbicidtolerans i jordbruksgrödor (1995)
Rapport från hearing den 11 oktober 1995 (pdf-dokument 55 Kb)

Protokoll

Från sammanträdet den 25 januari 2017.

Läs mer »