Rapporter från hearingar

Miljöbalkens påverkan på forskning och utveckling (2016)
Rapport från hearing den 25 januari 2017 (Pdf-format 86 Kb)

Hur miljöbalkens regler och föreskrifter har påverkat
genteknisk forskning och utveckling
(2009)
Rapport från hearing den 18 november 2009 (pdf-format 39 Kb)

Hur miljöbalkens regler har påverkat svensk genteknik (2006)
Rapport från hearing den 15 november 2006 (pdf-format 104 Kb)

Pandemier och genteknik (2006)
Rapport från hearing den 17 maj 2006 (pdf-format 106 Kb)

Genteknik ur ett risk- och sårbarhetsperspektiv (2006)
Rapport från hearing den 15 mars 2006 (pdf-format 82 Kb)

Hur miljöbalkens regler har påverkat svensk genteknik (2005)
Rapport från hearing den 23 nov 2005 (pdf-format 88 Kb)

Behovet av utbildning av skolpersonal som arbetar med eller ska arbeta med genteknik 2005 (2005)
Rapport från hearing den 18 maj 2005 (pdf-format 130 Kb)

Hur miljöbalkens regler har påverkat svensk genteknik 2004 (2004)
Rapport från hearing den 10 november 2004 (pdf-format 90.8 Kb)

Medias rapportering av genetik och genteknik (2004)
Rapport från hearing den 16 juni 2004 (pdf-format 181 Kb)

Behövs svensk riskforskning angående genmodifierade livsmedel? (2003)
Rapport från hearing den 19 november 2003 (pdf-format 94 kb)

Om ekologiska risker med genmodifierade organismer (1999)
Rapport från hearing den 31 mars 1999 (pdf-format)

Om eliminering av antibiotikaresistensgener ur växtmaterial (1998)
Rapport från hearing den 25 november 1998 (pdf-format 85 Kb)

Om herbicidtolerans i jordbruksgrödor (1995)
Rapport från hearing den 11 oktober 1995 (pdf-format 55 Kb)

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »