Rekombinant insulin firar 30 år

I dagarna var det 30 år sedan USAs livsmedels- och läkemedelsmyndighet (FDA) godkände den första produkten som framställts av en genetiskt modifierad organism (GMO). Det rör sig om insulin som produceras av modifierade bakterier. 

Insulinet upptäcktes av kanadensarna Frederick Banting och Charles Best och 1922 genomfördes det första försöket på människa. Det föll väl ut och ledde till att Banting året därpå tilldelades Nobels pris i fysiologi eller medicin. Innan insulinets upptäckt var diabetes en dödlig sjukdom.

Under lång tid producerades insulinet från bukspottkörtlar av framför allt gris. Grisens insulin är dock något annorlunda än människans och behovet av djur kan leda till brist på insulin.

År 1973 lyckades forskare för första gången genetiskt modifiera en bakterie. Denna kunskap ledde fram till dagens insulin som produceras av mikroorganismer som modifierats med en human insulingen.

Marie Nyman

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »