Resultat från fältförsök med berikade bananer

Inom ett samarbetsprojekt mellan forskare i Uganda och i Australien har bananer med ökad halt av karoten och järn tagits fram. Detta har åstad-kommits genom att modifiera bananerna med gener från sojaböna, majs och en asiatisk banansort.

Bananerna har odlats i fältförsök under två år och har nu skördats för första gången. Forskarna rapporterar att resultaten ser lovande ut, men att det antagligen kommer att dröja ytterligare några år innan bananerna kan odlas kommersiellt.

Marie Nyman

Källa: Checkbiotech, 2 augusti 2010

 

 

Protokoll

Från sammanträdet den 25 januari 2017.

Läs mer »