Ris med effektivare fotosyntes

Ett mycket ambitiöst projekt, lett av det internationella risforskningsinstitutet IRRI i Filippinerna, har fått 11 miljoner amerikanska dollar från Bill & Melinda Gates fond. Projektet har som mål att omvandla C3-växten ris till en C4-växt.

Fotosyntes är den process med vilken växter använder solens energi för att omvandla koldioxid och vatten till kolhydrater och syre. Fotosyntesprocessen fungerar dock inte på exakt samma sätt i alla växter. Vissa arter, som till exempel ris har en typ av fotosyntes där koldioxiden fixeras som en 3-kolsförening (därav namnet C3-växter) medan andra, som till exempel majs, fixerar koldioxid i form av en 4-kolsförening (C4-växter). C4-växter har en betydligt effektivare fotosyntes och enligt IRRI skulle ris med C4-fotosyntes kunna öka skörden med 50 %. 

Det är dock ingen lätt uppgift forskarna åtagit sig eftersom skillnaderna mellan C3- och C4-växter är relativt stora. C4-växter har till exempel en typ av specialiserade celler som C3-växter saknar och använder dessutom ett annat enzym för att binda koldioxid.

Marie Nyman
Källa:The C4 Rice Consortium (http://beta.irri.org/projects15/en/aboutus-c4rice)


Ris (Oryza sativa)

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »