Ris med effektivare fotosyntes

Ett mycket ambitiöst projekt, lett av det internationella risforskningsinstitutet IRRI i Filippinerna, har fått 11 miljoner amerikanska dollar från Bill & Melinda Gates fond. Projektet har som mål att omvandla C3-växten ris till en C4-växt.

Fotosyntes är den process med vilken växter använder solens energi för att omvandla koldioxid och vatten till kolhydrater och syre. Fotosyntesprocessen fungerar dock inte på exakt samma sätt i alla växter. Vissa arter, som till exempel ris har en typ av fotosyntes där koldioxiden fixeras som en 3-kolsförening (därav namnet C3-växter) medan andra, som till exempel majs, fixerar koldioxid i form av en 4-kolsförening (C4-växter). C4-växter har en betydligt effektivare fotosyntes och enligt IRRI skulle ris med C4-fotosyntes kunna öka skörden med 50 %. 

Det är dock ingen lätt uppgift forskarna åtagit sig eftersom skillnaderna mellan C3- och C4-växter är relativt stora. C4-växter har till exempel en typ av specialiserade celler som C3-växter saknar och använder dessutom ett annat enzym för att binda koldioxid.

Marie Nyman
Källa:The C4 Rice Consortium (http://beta.irri.org/projects15/en/aboutus-c4rice)


Ris (Oryza sativa)

Protokoll

Från sammanträdet den 25 januari 2017.

Läs mer »