Om RSS

RSS är ett XML-baserat format som levererar innehåll i något som kallas för feeds. Dessa feeds kan du prenumerera på och du får då nyheter, informaton och publikationer i kortfattat format till din dator, direkt när de publiceras, utan att besöka vår webbplats. Huvudartikeln når du självklart på vår webbplats och är länkad i feeden.

Gentekniknämnden erbjuder följande RSS-flöden:

Forskningsnytt

Aktuellt

Protokoll

Från sammanträdet den 25 januari 2017.

Läs mer »