Om RSS

RSS är ett XML-baserat format som levererar innehåll i något som kallas för feeds. Dessa feeds kan du prenumerera på och du får då nyheter, informaton och publikationer i kortfattat format till din dator, direkt när de publiceras, utan att besöka vår webbplats. Huvudartikeln når du självklart på vår webbplats och är länkad i feeden.

Gentekniknämnden erbjuder följande RSS-flöden:

Forskningsnytt

Aktuellt

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »