Sammetssnigeln som ”stulit” en gen från de alger den äter

Redan på 1970-talet upptäckte forskare att sammetssnigeln Elysia chlorotica var grön för att den tagit upp kloroplaster från sin föda, gulgrönalgen Vaucheria litorea.

Väl inne i snigelcellerna kan kloroplasterna fotosyntetisera upp till nio månader. Under fotosyntesen bildas kolhydrater, så snigeln kan producera sin egen näring med hjälp av alg-kloroplasterna.

Hur det kommer sig att snigeln kan fotosyntetisera så pass länge med hjälp av de ”stulna” kloroplasterna har studerats intensivt, men det är först nu man fått svar på frågan. Sammetssnigel ”stjäl” inte bara alg-kloroplaster, i snigelns arvsmassa hittade forskarna även en gen från den gulgröna algen.

 

Marie Nyman

Källa: Schwartz et al, FISH Labeling Reveals a Horizontally Transferred Algal (Vaucheria litorea) Nuclear Gene on a Sea Slug (Elysia chlorotica) Chromosome, Biol Bulletin 227:300-312 (2014)

Film om sammetssnigeln: https://vimeo.com/118844354

 

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »