Smultron, kakao, tryffel och äpple

“Smorgasbord of genomes for food lovers” utropade den vetenskapliga tidskriften Nature i en artikel publicerad i slutet av 2010. Anledningen till detta var att både kakaoträdets och smultronets genom kartlagts. Andra smakliga arter vars genom sekvensbestämts under året är tryffeln och äppelträdet.

Till skaran av arter som fått sitt genom kartlagt hör också svampen klyvblad, ricin, det vilda gräset grusskafting och algen brunslick.

Marie Nyman

Källor: Nature, News online 26 december, doi.10.1038/news.2010.698 (2010); Argout et al, Nature Genetics 43:101 (2011); Shulaev et al, Nature Genetics 43:109 (2011); Martin et al, Nature 464:1033 (2010); Velasco et al, Nature Genetics 42:833 (2010; James Giovanni, Nature Genetics 42:822 (2010); Ohm et al, Nature Biotechnology 28:957 (2010); Chan et al, Nature Biotechnology 28:951 (2010); The International Brachypodium Initiative, Nature 463:763 (2010)

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »