Smultron, kakao, tryffel och äpple

“Smorgasbord of genomes for food lovers” utropade den vetenskapliga tidskriften Nature i en artikel publicerad i slutet av 2010. Anledningen till detta var att både kakaoträdets och smultronets genom kartlagts. Andra smakliga arter vars genom sekvensbestämts under året är tryffeln och äppelträdet.

Till skaran av arter som fått sitt genom kartlagt hör också svampen klyvblad, ricin, det vilda gräset grusskafting och algen brunslick.

Marie Nyman

Källor: Nature, News online 26 december, doi.10.1038/news.2010.698 (2010); Argout et al, Nature Genetics 43:101 (2011); Shulaev et al, Nature Genetics 43:109 (2011); Martin et al, Nature 464:1033 (2010); Velasco et al, Nature Genetics 42:833 (2010; James Giovanni, Nature Genetics 42:822 (2010); Ohm et al, Nature Biotechnology 28:957 (2010); Chan et al, Nature Biotechnology 28:951 (2010); The International Brachypodium Initiative, Nature 463:763 (2010)

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Årsredovisning 2016

Läs mer »

Yttranden 1

Nämnden har yttrat sig i ärenden över nya grundföreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer samt om Sveriges rapport till Århuskonventionen.
Publ. 3 mars 2017

Läs mer »

Yttranden 2

Nämnden har yttrat sig över ansökningar om att bedriva fältförsök på potatis och oljedådra samt att få genomföra klinisk prövning med genetiskt modifierade T-celler.
Publ. 3 mars 2017

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 25 januari 2017.

Läs mer »