Exponering för solljus ökar mutationer som leder till hudcancer

För att undersöka vilka mutationer som orsakar den hudcancer som kallas för melanom har forskare i USA kartlagt den genetiska informationen från tumörmaterial från 25 patienter med denna cancerform. När de jämförde sina resultat med den genetiska informationen från ”frisk” hudvävnad, kunde de se att en gen, som kallas för PREX2, var muterad i 11 fall. Mutationen och/eller förflyttningen av den muterade genen resulterade i sin tur i begränsat uttryck av en annan gen som förhindrar cancer.

Dessutom verkar det som om exponering för solljus ökar antalet mutationer i själva tumören. Den genetiska analysen visade att tumörer från delar av kroppen som regelbundet exponeras för solljus har 10-20 gånger fler mutationer. Enligt forskarna kan detta vara en del av förklaringen till varför unga människor som solar mycket drabbas av hudcancern melanom i större utsträckning.

 

Natalie von der Lehr

Källor: Hayden, Nature News, 9 maj 2012; Berger et al, Nature 485: 502, maj 2012

 

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »