Sötpotatis genmodifierad utan människans hjälp

Horisontell genöverföring innebär att genetiskt material överförs mellan obesläktade arter. Det är relativt vanligt att bakterier byter DNA med varandra. I och med att allt fler arvsmassor analyseras har det visat sig att DNA även överförts mellan exempelvis olika växtarter, från bakterier till bladlöss och från en alg till den havslevande sammetssnigeln.

Nu har forskare visat att sötpotatis innehåller fungerande gener från bakterier. De analyserade olika sorter av den odlade sötpotatisen och jämförde dem med den vilda sötpotatisen och tre närbesläktade arter.

Bakterie-DNA:t i sötpotatisen visade sig vara uppdelat på två DNA-fragment. Det ena innehåller fyra bakteriegener, det andra fem. Det ena av dessa fragment har placerat sig mitt i en sötpotatisgen, en gen som troligtvis fungerade innan bakterie-DNA:t blev en del av sötpotatisens arvsmassa och inaktiverade den. Generna i detta DNA-fragment fanns i samtliga 291 sorter av den odlade sötpotatisen som undersöktes, men inte i någon av de vilda arterna. Det skulle enligt forskarna kunna innebära att en eller flera av dessa bakterie-gener gav sötpotatisen egenskaper som var fördelaktiga sett ur människans perspektiv. Människan valde därför under domesticeringen ut de sötpotatisar i naturen som innehöll bakteriegener. Detta är något som forskarna kommer att undersöka närmare.

 

Marie Nyman

Kyndt et al, PNAS www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1419685112 (2015)

 

 

USDA-ARS K9231-1USDA-ARS K9231-1

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »