Svampgenen som ger torktåligare, friskare och nyttigare tomater

Forskare från Indien och USA har kopierat en gen från vinterskivling (Flammulina velutipes) och satt in den i tomat. Detta gjorde tomatplantorna tåligare mot torka och angrepp från en sjukdomsframkallande svamp (Sclerotinia sclerotiorum) som ger upphov till bomullsmögel och rotfruktsröta. Dessutom fick tomatfrukterna ett bättre näringsinnehåll. Svampgenen har kopior i många andra arter, till exempel i människa, modellväxten backtrav och jäst.

För odlare kan torka och svampsjukdomar bli ett problem eftersom de orsakar stora skördeförluster, därför var forskarna intresserade av att hitta en gen som ger ett bättre skydd mot just torka och sjukdomar. På växters blad finns ett vaxlager som gör det lättare för dem att hushålla med vatten och svårare för sjukdomsframkallande svampar att angripa dem. Forskarna fann cirka 23 % mer vax i bladen hos tomater som modifierats med svampgenen.

Själva tomaten hos de genförändrade plantorna innehöll 2-3 gånger mer järn än de oförändrade plantorna, liksom 1,5-5 gånger högre halter av fleromättade fettsyror. Tomater med ett högre järninnehåll kan vara positivt då cirka 2 miljarder människor lider av järnbrist, vilket gör järnbrist till ett stort problem i världen. Fleromättade fettsyror, till exempel omega-3 och omega-6, anses ha en positiv effekt på bland annat hjärt-kärlsjukdomar.

Det är ovanligt att en enda gen kan bidra med så vitt skilda förändringar av en gröda. Ofta behövs fler än en gen. Det gör denna svampgen extra intressant för gentekniska modifieringar av grödor.

 

Jenny Carlsson

Källa: Expression of a fungal sterol desaturase improves tomato drought tolerance, pathogen resistance and nutritional quality, Kamthan et al, Scientific reports, 2:951 (2012)

 

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »