Syntetisera hela den mänskliga arvsmassan

År 2003 avslutades det humana genomprojektet. Då hade forskare bestämt ordningen på de tre miljarder byggstenar som utgör den mänskliga arvsmassan. Projektet kallades på engelska HGP-read. Nu lanserar forskare ett mycket ambitiöst projekt kallat HGP-write, det vill säga de tänker sig att syntetisera hela eller åtminstone delar av det mänskliga genomet. Även arvsmassor från djur och växter ingår i planerna.

Hittills har endast små bakteriegenom och delar av jästens arvsmassa syntetiserats. Den jästkromosom som syntetiserades 2014 innehöll 270 000 baspar, den mänskliga arvsmassan innehåller tre miljarder.

Marie Nyman

Källor: The Genome Project-Write. Boeke et al, Science volume 353, issue 6295 (2016); Ambitious plan to synthesize human genome unveiled. In Focus News, Nature volume 534 (9 June 2016); Synthetic human genome set to spur applications. Volume 34, number 8 (August 2016)

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »