Ta bort istället för att lägga till – mutation gör riset resistent mot bakterier

Bakterien Xanthomonas oryzae orsakar bladfläcksjuka på ris. Som en del i infektionsprocessen utsöndrar bakterien proteiner som binder till och aktiverar vissa gener (S-gener) i riset. 

I den S-gen som forskarna riktade in sig på finns ett särskilt avsnitt som bakterieproteinerna binder till. Forskarna avlägsnade delar av detta bindningsställe och bakterieproteinet kunde därmed inte aktivera risets S-gen. Detta resulterade i risplantor med resistens mot bakterien.

En första analys tyder på att flera av risplantorna, efter klassiska korsningar, inte bär på något av det främmande DNA som plantorna initialt modifierades med. Forskarna menar dock att noggrannare analyser krävs för att verkligen vara säker på att så är fallet. Morfologiskt var de muterade plantorna identiska med kontrollplantorna.

Detta är ett exempel på ny teknik där växten i ett tidigt stadium av processen är en genetiskt modifierad organism (GMO), men där slutprodukten inte bär på något främmande DNA och det därför är oklart om den ska regleras eller inte.

 

Marie Nyman

Källa: Li et al, Nature Biotechnology 30:390 (May 2012)

 

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »