Forskare visar på samband mellan tomaternas mognad, färg och smak

På 1920-talet upptäckte förädlare en naturlig mutation som gör att tomater mognar jämnare – från jämt ljusgrön till jämt rödfärgad. Denna mutation finns idag i många kommersiella tomatsorter.

Forskare har nu med hjälp av bland annat det nyligen sekvensbestämda tomatgenomet identifierat den gen som bär på mutationen som ger jämn fruktmognad. Genen visade sig koda för en så kallad transkriptionsfaktor, ett protein som slår av och på andra gener. När denna gen är muterad är den inaktiv.

Forskarna modifierade tomater som bar på den inaktiva genvarianten med en intakt version av genen. Detta ledde till att halten av sockerarterna glukos och fruktos i frukten ökade med 40 %. Även halten av antioxidanten lykopen ökade. På grund av reglerna kring genetiskt modifierade växter har forskarna inte kunnat smaka på tomaterna men de gissar att den högre sockerhalten gör tomaterna smakligare.

 

Marie Nyman

Källa: Powell et al, Uniform ripening Encodes a Golden 2-like Transcription Factor Regulating Tomato Fruit Chloroplast Development. Science, 336:1711 (July 6 2012)

 

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »