Tomatens arvsmassa kartlagd

Ett internationellt konsortium har kartlagt genomet från den domesticerade tomaten (Solanum lycopersicum) och dess vilda släkting Solanum pipinellifolium. Detta anses så betydelsefullt att tomaten hamnade på omslaget till den ansedda vetenskapliga tidskriften Nature.

Den tomatsort som forskarna kartlagt används vid ketchuptillverkning. Den togs fram av företaget Heinz vars grundare sägs vara upphovsman till aforismen ”To improve the product in the glass or can, you must improve it while it is still in the ground”.

Forskarna visar att tomaten bär på i storleksordningen 35 000 gener fördelade på 12 kromosomer. De två genomen är väldigt lika och skiljer sig bara åt 0.6 % av nukleotidsekvensen (sträckan av de molekyler som bygger upp DNA). Däremot skiljer sig de två tomatarterna mer än 8 % från potatisen som också är en Solanum-art.

Att förstå hur tomatens arvsmassa är uppbyggd och fungerar kommer bland annat att hjälpa förädlare att förbättra tomatens kvalitet. Det är helt enkelt frågan om att veta vilka gener som sitter på vilka kromosomer och vad de kontrollerar för egenskaper. Med den kunskapen kan förädlarna kombinera viktiga egenskaper som till exempel resistens mot olika sjukdomar och hållbarhet utan att smaken försämras.

 

Marie Nyman

Källor: The tomato genome sequence provides insight into fleshy fruit evolution. The Tomato Genome Consortium, Nature 485:635 (31 May 2012); You say tomato, Nature, Editorials, 485:547 (31 May 2012)

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »