Torktålig sojaböna på väg att bli godkänd i Argentina

En genmodifierad sojaböna som är torktolerant har godkänts av CONABIA, den nationella kommissionen för bioteknik i Argentina. CONABIA är ett av tre organ i Argentina som måste godkänna en genmodifierad gröda innan den släpps ut på marknaden. CONABIA granskar om grödan är säker för miljön. De andra två organen granskar om grödan är säker som livsmedel och hur grödan påverkar Argentinas handel.

Sojabönan har modifierats med en gen från solros. Jämfört med omodifierad sojabönan ger den genmodifierade 7 procent högre skörd vid normala förhållanden och 14 procent högre skörd vid torka.

Jenny Carlsson

Waltz E. First stress-tolerant soybean gets go-ahead in Argentina, Nature Biotechnology  33(7):682 (2015)  

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Årsredovisning 2016

Läs mer »

Yttranden 1

Nämnden har yttrat sig i ärenden över nya grundföreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer samt om Sveriges rapport till Århuskonventionen.
Publ. 3 mars 2017

Läs mer »

Yttranden 2

Nämnden har yttrat sig över ansökningar om att bedriva fältförsök på potatis och oljedådra samt att få genomföra klinisk prövning med genetiskt modifierade T-celler.
Publ. 3 mars 2017

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 25 januari 2017.

Läs mer »