Uppkomsten av nya gener

Enligt en välkänd modell av nobelpristagaren Susumu Ohno uppstår nya gener när redan existerande gener först dupliceras och den ena av de två kopiorna sedan förändras (muteras) och får en ny funktion.

Ny forskning från USA tyder på möjligheten att nya gener även kan uppstå i de delar av arvsmassan där det inte finns några gener. Detta har man kommit fram till genom att jämföra DNA-sekvenserna från en rad bananflugor (Drosophila melanogaster) med varandra och med två närbesläktade arter.

Forskarna tror att uppkomsten av nya gener i dessa områden av DNA-sekvensen kan bero på mutationer i det maskineri som ser till att DNA:t läses av och RNA bildas.

Om den nya genen har en positiv effekt på organismen kommer den att finnas kvar. Det är dock ännu så länge svårt att säga hur viktig denna process är.

 

Natalie von der Lehr

Källa: Zhao et al, Science 343, 769 (februari 2014)

 

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »