Uppkomsten av nya gener

Enligt en välkänd modell av nobelpristagaren Susumu Ohno uppstår nya gener när redan existerande gener först dupliceras och den ena av de två kopiorna sedan förändras (muteras) och får en ny funktion.

Ny forskning från USA tyder på möjligheten att nya gener även kan uppstå i de delar av arvsmassan där det inte finns några gener. Detta har man kommit fram till genom att jämföra DNA-sekvenserna från en rad bananflugor (Drosophila melanogaster) med varandra och med två närbesläktade arter.

Forskarna tror att uppkomsten av nya gener i dessa områden av DNA-sekvensen kan bero på mutationer i det maskineri som ser till att DNA:t läses av och RNA bildas.

Om den nya genen har en positiv effekt på organismen kommer den att finnas kvar. Det är dock ännu så länge svårt att säga hur viktig denna process är.

 

Natalie von der Lehr

Källa: Zhao et al, Science 343, 769 (februari 2014)

 

Protokoll

Från sammanträdet den 25 januari 2017.

Läs mer »