Världens första blå ros

Det australiensiska företaget Florigene har med hjälp av en pigmentgen från pensé skapat världens första blå ros. Under november månad började de blå rosorna att säljas i Japan och kostade då 33 amerikanska dollar per styck vilket är 10 gånger mer än andra rosor.

Visserligen löd en rubrik i The New York Times den 6 juli 1902, ”A Blue Rose Has Been Grown at Last”, men antagligen var det då frågan om rosor som tagit upp färgat vatten. Enligt artikeln betyder frasen ”A seeker after blue roses” ouppnåelig, men nu är den ett faktum, den blå rosen.


Marie Nyman
Källor: Nature Biotechnology (News) 27:1069 (2009); Checkbiotech (www.chechbiotech.org) November 18 (2009); Florigene (www.florigene.com)

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »