Växt-baserat läkemedel godkänt i USA

Läkemedel som baseras på biologiska molekyler har länge producerats med hjälp av genetiskt modifierade djurceller, jästceller eller bakterier. Insulin har till exempel framställts av genetiskt modifierade bakterier (Escherichia coli) sedan 1980-talet.

Nu har det första humana läkemedlet som producerats av en genetiskt modifierad växt godkänts i USA. Läkemedlet används vid en ovanlig, ärftlig sjukdom kallad Gauchers sjukdom. Sjukdomen beror på brist på ett enzym.

Det finns sedan tidigare två läkemedel som kompenserar för enzymbristen men de är mycket dyra. I USA kan det för en patient kosta upp emot 300 000 dollar per år och på senare år har det rått brist på dessa läkemedel.  

Det nya läkemedlet produceras av morotsceller som innehåller den humana genen för det enzym patienterna har brist på. Detta leder till billigare produktionskostnader jämfört med tidigare strategier där man bland annat använt sig av genetiskt modifierade hamsterceller. 

I Europa fick de första kliniska försöken med antikroppar mot HIV, producerade i tobak, klartecken under 2011.  

 

Marie Nyman

Nature News 485: 160 (May 8, 2012); Nature Biotechnology, News 29:852 (2011)

 

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »