Växter och genteknik

 
 


Genmodifierad majs fri från mögelgifter (mars 2017)
Förslag från kommissionen för att lösa blockeringen vid godkännande av genetiskt modifierade organismer (februari 2017)
Ingen kvalificerad majoritet trots direktiv om medlemsstaternas självbestämmande när det gäller odling av genetiskt modifierade grödor (januari 2017)
Universella CAR-T-celler och CAR-T-celler mot solida tumörer (januari 2017)
Dödsfall efter immunterapibehandling (december 2016)
Protein från ätlig ormbunke ger bomull resistens mot vita flygare (november 2016)
Effektivare fotosyntes och högre skörd med hjälp av genmodifiering (november 2016)
Kliniska försök för behandling av blodcancer (november 2016)
CAR-T-celler levererar det protein som saknas (november 2016)
Kliniska försök där CRISPR/Cas9 använts på T-celler (oktober 2016)
Genmodifierad, insektsresistent aubergine (oktober 2016)
Torktåligare majs med hjälp av gensaxen CRISPR/Cas9 (oktober 2016)
Genmodifierad sojaböna som ger högre skörd (oktober 2016)
Genomredigerad potatis som bättre klarar förvaring i kyla (oktober 2016)
Jordbruksverket granskar riskbedömning av GMO (oktober 2016)
Genomredigerad potatis med förändrad stärkelsekvalité (oktober 2016)
USA inför märkning av genetiskt modifierade livsmedel (augusti 2016)
Modifiering av växtprotein gör att växten känner igen angrepp från flera patogener (maj 2016)
2Blades Foundation – från labbänken till åkern (maj 2016)
Global odling av genetiskt modifierade grödor 2015 (april 2016)
Grönt ljus i USA för genredigerade trädgårdschampinjoner (april 2016)
Hanteringen av GMO kritiseras av ombudsmannen (februari 2016)
Antalet företag och institut som använder genmodifiering som ett redskap i växtförädlingen ökar (februari 2016)
Utredning om märkning av kött från djur som utfodrats med GMO (januari 2016)
Brittisk rapport om genmodifierade insekter och GMO-lagstiftningen (januari 2016)
Modifiera växter utan att använda hybridnukleinsyra (januari 2016)
Inga signaler från kommissionen om vilka tekniker som leder till en reglerad GMO (januari 2016)
GMO eller inte GMO? globala riktlinjer nödvändiga enligt brittisk forskare (december 2015)
Korngenen som ger ris högre stärkelseinnehåll och lägre metanutsläpp (december 2015)
Horisontellt överförd gen kan hjälpa gräs att anpassa sig till en viss miljö (december 2015)
Resultat från GRACE-projektet - rutinmässiga utfodringsförsök på råttor tillför inte något vid riskbedömning av GMO (november 2015)
Genetiskt förändra populationer av växter eller djur med gendrivare (november 2015)
Genmodifierad mossa producerar läkemedelskandidat (november 2015)
Gen kopplad till saffransproduktion (november 2015)
Parlamentet förkastar kommissionens förslag om ändring i GMO-lagstiftningen (oktober 2015)
Nitton medlemsstater kräver att undantas från odling av genetiskt modifierade grödor (oktober 2015)
Torktålig sojaböna på väg att bli godkänd i Argentina (september 2015)
Europarlamentets jordbruksutskott förkastar kommissionens förslag om ändring i GMO-lagstiftningen (september 2015)
USA reviderar sin biotekniklagstiftning (augusti 2015)
Vete fanns tillgängligt i Storbritannien 2000 år tidigare än vad man känt till (augusti 2015)
Australiensiska forskare utvecklar genmodifierat vete med kolesterolsänkande egenskaper (juli 2015)
Arvsmassan hos parasiten som orsakar klumprotsjuka hos kålväxter har sekvensbestämts (juli 2015)
Förslag till ny lagstiftning som ger enskilda medlemsstater möjlighet att begränsa eller förbjuda användning av genetiskt modifierade livsmedel och foder (april 2015)
Sötpotatis genmodifierad utan människans hjälp (april 2015)
Brasilien godkänner genmodifierad eukalyptus (april 2015)
Inaktivering av gen i potatis ger chips med lägre akrylamidhalt (april 2015)
Ny lagstiftning om medlemsstaternas möjligheter att förbjuda odling av genmodifierade grödor (april 2015)
Sammetssnigeln som ”stulit” en gen från de alger den äter (mars 2015)
Genmodifierade växter som tål angrepp från koloradoskalbaggen (mars 2015)
Bladmögelresistent potatis med gener från vilda släktingar (mars 2015)
Global odling av genetiskt modifierade grödor 2014 (februari 2015)
Genmodifierade äpplen godkända i USA (februari 2015)
Ny glyfosat-tolerant sojaböna utan patent (december 2014)
Alfalfa med lägre ligninhalt godkänd i USA (november 2014)
Genmodifierad potatis godkänd i USA (november 2014)
Bt-grödor och icke-målorganismer (november 2014)
Nya arter via naturlig ympning? (oktober 2014)
Fältförsök med genmodifierade, bakterieresistenta bananer (oktober 2014)
Ändrad fettsyrasammansättning med riktade mutationer (oktober 2014)
Resultat från EU-finansierad råttstudie (oktober 2014)
Växter som feromon-fabriker (oktober 2014)
Studie visar att övergången till foder som innehåller GMO inte påverkat djurens hälsa (oktober 2014)
Gener från cyanobakterie gör fotosyntesen effektivare i tobak (september 2014)
De gyllene bananerna (september 2014)
Mjöldaggsresistent vete med hjälp av riktade mutationer (augusti 2014)
Ett steg närmare självbestämmande om odling av GM-grödor (juni 2014)
Genmodifierade bakterier omvandlar växtmaterial direkt till biobränsle (juni 2014)
GMO eller inte GMO? Kanada godkänner raps som tagits fram med ny teknik (maj 2014)
Horisontell överföring av DNA mellan olika växtarter (maj 2014)
Hur bakterier omvandlar blommor till blad (april 2014)
Faktorer som påverkar resistensutveckling i insektspopulationer (april 2014)
Metastudie kunde inte påvisa några risker med genmodifierade grödor (mars 2014)
Kan mikro-RNA i växter reglera våra gener? (mars 2014)
Större skillnader mellan olika sorter än mellan GMO och icke-GMO (mars 2014)
CRISPR – tekniken som tagit forskarsamhället med storm (februari 2014)
Global odling av genetiskt modifierade grödor 2013 (februari 2014)
Reglering av växter som producerar medicinska eller industriella produkter (februari 2014)
Produktion av omega-3-fettsyror i oljedådrans frön (februari 2014)
Nya tekniker i förhållande till klassisk och genteknisk förädling (februari 2014)
20 års forskning av oförutsedda förändringar till följd av genetisk modifiering (januari 2014)
Ny genomförandeförordning på plats (januari 2014)
Näringsrikare tomater med längre hållbarhet (december 2013)
Marknadsgodkännandet av Amflora ogiltigförklaras (december 2013)
Insektsresistenta Bt-grödor och icke-målorganismer (december 2013)
Genetiskt modifierade äggplantor och sockerrör godkända (december 2013)
Naturläkemedel innehåller inte alltid vad som utlovas på förpackningen (december 2013)
Tidskrift drar tillbaka hårt kritiserad artikel (november 2013)
Ris med effektivare kväveanvändning (november 2013)
Den första genetiskt modifierade växten fyller 30 år (november 2013)
Indien presenterar en rapport om Bt-bomull (november 2013)
Kålmalens arvsmassa kartlagd (oktober 2013)
Studie av konsumenters syn på GM-grödor (oktober 2013)
Bladmögel från 150 år gammalt växtmaterial analyserat (oktober 2013)
Skillnader i kvalitet mellan obesprutad Bt-majs och besprutad konventionell majs (oktober 2013)
Den heliga lotusblommans arvsmassa kartlagd (september 2013)
Antalet förgiftningsfall i Indien minskar (september 2013)
Inhemskt företag dominerar bomullsmarknaden i Kina (september 2013)
Resistenta bananer i fältförsök i Uganda (september 2013)
Virusgener gör majs svampresistent (september 2013)
Fältförsök med det gyllene riset vandaliserat (augusti 2013)
Klockan och ljuset styr patogenresistens i ett flertal arter (augusti 2013)
En ny smultronart har upptäckts i USA (augusti 2013)
Generna som kan rädda vetet (juli 2013)
Forskare fann inga bevis för att det vi äter reglerar våra gener (juli 2013)
Mer än 2000 gener hjälper vit lupin att anpassa sig till fosfatbrist (juli 2013)
Genen som ger gröna kakaofrukter (juni 2013)
Svampgenen som ger torktåligare, friskare och nyttigare tomater (juni 2013)
Granens arvsmassa kartlagd (maj 2013)
Forskare beskriver hur potatisen kan börja sätta knölar redan i april (mars 2013)
Global odling av genetiskt modifierade växter 2012 (februari 2013)
Forskare fångar pågående evolution i backtrav (januari 2013)
Ny teknik för riktade förändringar i arvsmassan (januari 2013)
Modifierade alger producerar cancermedicin (december 2012)
Bättre rotsystem ger högre skörd (december 2012)
EFSA publicerar sitt slutliga yttrande om den franska råttstudien (november 2012)
Melonens, bananens och kornets genom kartlagda (november 2012)
Modifierad färgtistel producerar höga halter omega-6-fettsyra (oktober 2012)
EFSA yttrar sig över fransk råttstudie (oktober 2012)
Fosfit istället för fosfat konkurrerar ut ogräsen (oktober 2012)
Tomater, jordgubbar och potatis med högre C-vitaminhalt (augusti 2012)
Stora genetiska skillnader mellan blad och rot (augusti 2012)
Forskare visar på samband mellan tomaternas mognad, färg och smak (juli 2012)
Flera genkopior gör sojabönan nematodresistens (juli 2012)
Studie visar på socioekonomiska fördelar med Bt-bomull i Indien (juli 2012)
Sockerbetans blomningsgen identifierad (juni 2012)
Produktion av omega-3-fettsyra i fröolja (juni 2012)
Växtskadegörares naturliga fiender ökar i antal som en indirekt effekt av att Bt-bomull odlas (juni 2012)
Forskare lurar kålmalen att lägga sina ägg på tobak (juni 2012)
Ny metod identifierar svårfångade egenskaper (juni 2012)
Tomatens arvsmassa kartlagd (maj 2012)
Varför är blodapelsiner röda? (maj 2012)
Växt-baserat läkemedel godkänt i USA (maj 2012)
Ta bort istället för att lägga till – mutation gör riset resistent mot bakterier (maj 2012)
Omfattande variation i nybildad art (mars 2012)
Höga halter av industriråvara i modifierad oljekål (mars 2012)
Insektsresistent majs och honungsbin (februari 2012)
Virusresistent potatis (februari 2012)
Riskforskning kring GMO i Europa (februari 2012)
Långtidsstudier av genetiskt modifierade grödor (februari 2012)
Genetiskt modifierad kassava (februari 2012)
Järn- och zinkberikat ris (februari 2012)
Global odling av genetiskt modifierade grödor 2011 (februari 2012)
Malarialäkemedel i tobak (oktober 2011)
Mjöldaggsresistent vete (september 2011)
Genmodifierad, virusresistent böna godkänd i Brasilien (september 2011)
Pollen i honung och Frankrikes nationella odlingsförbud (september 2011)
Kartläggning av rostsvampar och genetisk modifiering av vete (september 2011)
Sockerrör modifieras med minikromosom (augusti 2011)
Genetiskt modifierat gräs och USA:s lagstiftning (augusti 2011)
Ny EU-förordning - Låga halter av icke godkända GMO i foder (augusti 2011)
Potatisens arvsmassa kartlagd (augusti 2011)
Hur virus orsakar sjukdom hos hos växter (juli 2011)
Växters arvsmassa ger inblick i evolutionen (juni 2011)
Resistensutveckling i insektspopulationer (juni 2011)
Odling av genetiskt modifierade växter 2010 (februari 2011)
Första växtbaserade läkemedels- och vaccinfabriken (januari 2011)
Effektivare ABA-receptor kan ge ökad torktolerans (januari 2011)
Den gyllene senapen (januari 2011)
Majsens arvsmassa kartlagd (december 2010)
Mjöldaggens arvsmassa kartlagd (december 2010)
Mjöldaggsresistens och sterilitet (december 2010)
Sojabönans arvsmassa kartlagd (december 2010)
Forskare föreslår särskild märkning av vissa GMO (december 2010)
Hur växter ökar sitt zinkupptag (december 2010)
Resultat från fältförsök med berikade bananer (oktober 2010)
Smultron, kakao, tryffel och äpple (oktober 2010)
Klartecken för sojaböna med förändrad oljesammansättning (oktober 2010)
Växtsort och odlingsförhållande påverkar grödans ämnessammansättning (september 2010)
Ärtor som skyddar kycklingar mot parasiter (augusti 2010)
Konventionell förädling leder till stora förändringar i genuttryck (juli 2010)
Odlade grödor och genetisk mångfald (juli 2010)
Osynliga svampar lurar tomatens immunsystem (juli 2010)
Strategi för att förhindra resistensutveckling (juli 2010)
Världens första blå ros (februari 2010)
Programmerad celldöd skyddar resten av plantan (februari 2010)
Ris med effektivare fotosyntes (februari 2010)
Hur nematoder skaffar sig ett eget skafferi (januari 2010)
Snorkelgener identifierade (januari 2010)
Bladmögelgenomet sekvensbestämt (september 2009)
Genmodifierad majs attraherar insektsbekämpande nematoder (augusti 2009)
Det gyllene riset - en effektiv källa till A-vitamin (maj 2009)
Genmodifiering med precision (maj 2009)
Global odling av genmodifierade grödor 2008 (februari 2009)
Konventionell och GM-majs påverkan på vissa arter av ängsskinnbaggar (oktober 2008)
Insektsresistent bomull och dess påverkan på populationen av brunaktigt knölfly (september 2008)
Antibiotikaresistenta jordbakterier i transgena och icke-transgena majsfält (juni 2008)
Bt-grödor påverkar inte kålmalens naturliga fiende, parasitstekeln Diadegma insulare (juni 2008)
Insektsresistent majs och marklevande mikroorganismer (april 2008)
Odling av insektsresistent majs i Spanien (april 2008)
Papaya-genomet sekvensbestämt (april 2008)
Genflöde mellan raps och åkerkål (mars 2008)
Cry-proteiners påverkan på honungsbiet (januari 2008)
Insektsresistent potatis påverkar inte harlekinnyckelpigan eller jordlöparen (december 2007)
Sydafrikanska forskare utvecklar virusresistent majs (november 2007)
Insektsgener ger insektsresistenta grödor (november 2007)

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »