Växtskadegörare

De pågår en ständig kamp mellan människan och växtskadegörare. Människan är helt beroende av de produkter som produceras i lantbruket, samtidigt som andra organismer som svampar, virus och insekter gärna äter av de odlade grödorna.

Resistens är det samma som motståndskraft och resistensförädling innebär att en förädlare tar fram växtsorter som är mer eller mindre tåliga mot angrepp av skadegörare.

genteknik.nu kan du läsa mer om växtskadegörare


Genmodifierad majs fri från mögelgifter (mars 2017)
Protein från ätlig ormbunke ger bomull resistens mot vita flygare (november 2016)
Modifiering av växtprotein gör att växten känner igen angrepp från flera patogener (maj 2016)
2Blades Foundation – från labbänken till åkern (maj 2016)
Arvsmassan hos parasiten som orsakar klumprotsjuka hos kålväxter har sekvensbestämts (juli 2015)
Genmodifierade växter som tål angrepp från koloradoskalbaggen (mars 2015)
Bladmögelresistent potatis med gener från vilda släktingar (mars 2015)
Bt-grödor och icke-målorganismer (november 2014)
Fältförsök med genmodifierade, bakterieresistenta bananer (oktober 2014)
Mjöldaggsresistent vete med hjälp av riktade mutationer (augusti 2014)
Hur bakterier omvandlar blommor till blad (april 2014)
Bladmögel från 150 år gammalt växtmaterial analyserat (oktober 2013)
Resistenta bananer i fältförsök i Uganda (september 2013)
Virusgener gör majs svampresistent (september 2013)
Klockan och ljuset styr patogenresistens i ett flertal arter (augusti 2013)
Generna som kan rädda vetet (juli 2013)
Svampgenen som ger torktåligare, friskare och nyttigare tomater (juni 2013)
Växtskadegörare modifierad (november 2012)
Flera genkopior gör sojabönan nematodresistens (juli 2012)
Forskare lurar kålmalen att lägga sina ägg på tobak (juni 2012)
Virusresistent potatis (februari 2012)
Mjöldaggsresistent vete (september 2011)
Genmodifierad, virusresistent böna godkänd i Brasilien (september 2011)
Kartläggning av rostsvampar och genetisk modifiering av vete (september 2011)
Hur virus orsakar sjukdom hos hos växter (juli 2011)
Mjöldaggens arvsmassa kartlagd (december 2010)
Mjöldaggsresistens och sterilitet (december 2010)
Hur nematoder skaffar sig ett eget skafferi (januari 2010)
Genmodifierad majs attraherar insektsbekämpande nematoder (augusti 2009)
Sydafrikanska forskare utvecklar virusresistent majs (november 2007)
Insektsgener ger insektsresistenta grödor (november 2007)

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »