Yttranden 2006

DnrMottagareYttrande
113/2006 Jordbruksverket Raps (Brassica Napus), förändrad fettsyra, avsiktlig utsättning i miljön
110/2006 Justitiedepartementet Oinskränkt produktskydd för patent på genteknikområdet (SOU 2006:70)
104/2006 Jordbruksverket Potatis (Solanum Tuberosum)
103/2006 Jordbruksverket Tidigt samråd avs. föreskrifter om innesluten användning av genetiskt modifierade växter
100/2006 Jordbruksverket Samråd avs. förslag på redovisning av regeringsuppdraget: Övervakning och tillsyn av genetiskt modifierade organismer
091/2006

Jordbruksverket

GM soja 40-3-2 för odling

090/2006

Livsmedelsverket

GM soja 40-3-2 för livsmedel och foder

083/2006

Finansdepartementet

Sekretess i försäkringsföretag

081/2006

Miljö- och samhälls-
byggnadsdepartementet

GMO - förslag till förordningsförändringar
078/2006 Jordbruksverket NK603-rapport, synpunkter
076/2006 Jordbruksverket Övervakningsarbetsgruppen
075/2006 Jordbruksverket

Rutiner om sekretess enligt direktiv 2001/18/EG

071/2006

Naturvårdsverket

Gmo och miljökvalitetsmålen; förslag till redovisning av regeringsuppdra
066/2006

Jordbruksdept.

Etisk prövning av avel med försöksdjur
063/2006

Jordbruksverket

NK603, gm majs för livsmedel, foder och odling

062/2006

Livsmedelsverket

NK603, gm majs för livsmedel, foder och odling

058/2006

Jordbruksverket

1507xNK603, gm majs för foder och livsmedel

057/2006

Miljö- och samhälls-
byggnadsdepartementet

Betänkandet "Ett utvidgat miljöansvar", SOU 2006:39

052/2006 Läkemedelsverket

Avsiktlig utsättande av gmo-läkemedel i överensstämmelse med förordning 2002:1086

046, 047/2006 Jordbruksverket Jordbruksverkets förslag till beslut avseende ansökningar om avsiktlig utsättning i miljön av genetiskt modifierad raps med ökad oljehalt
042/2006 Jordbruksverket 1507xNK603, gm majs för odling
041/2006 Naturvårdsverket Vilka miljökvalitetsmål och delmål som kan komma att beröras av användningen av gmo
038/2006 Jordbruksverket NK603, Fältförsök med genetiskt modifierad majs med tolerans mot glyfosat
030/2006 Naturvårdsverket Hur uppfyller Sverige konventionen om biologisk mångfald?
026/2006 Livsmedelsverket Genmodifierad sojaböna A2704-12
009/2006 Miljö- och samhälls-
byggnadsdepartementet
Införlivning av Cartagenaprotokollet om biosäkerhet i praxis och reglering
007/2006

Jordbruksverket

Avsiktlig utsättning i miljön av genetiskt modifierad raps med ökad oljehalt

Protokoll

Från sammanträdet den 25 januari 2017.

Läs mer »