Yttranden 2007


Dnr

Mottagare

Yttrande
138b/2007 Jordbruksverket Majs GA21, avsiktlig utsättning i miljön
138a/2007   Jordbruksverket Avsiktlig utsättning i miljön av genetiskt modifierad raps med ökad oljehalt - definitivt yttrande
138a/2007 Jordbruksverket Avsiktlig utsättning i miljön av genetiskt modifierad raps med ökad oljehalt
127/2007 Livsmedelsverket Märkning av GM-livsmedel inom Codex Alimentarius
125/2007 Livsmedelsverket Soja 305423 - högre oljesyra
120/2007 Jordbruksverket Ansvar för miljöövervakning
119/2007 Jordbruksverket Förslag till föreskrifter om försiktighetsåtgärder vid odling av gm-grödor
117/2007 Jordbruksverket Bomull 88913 för foder, livsmedel, import och bearbetning
112/2007 Jordbruksverket Majs 1507 x 59122 för odling
111/2007 Jordbruksdepartementet Betänkandet "Etiskt godkännande av djurförsök - nya former för överprövning" (SOU 2007:57)
109/2007 Livsmedelsverket Soja 356043 för foder, livsmedel, import och bearbetning
107/2007 Jordbruksverket Majs MON 89034 x MON 88017 för foder, livsmedel, import och bearbetning
106/2007 Jordbruksverket Herbicidtoleranta grödors påverkan på vissa miljökvalitetsmål
101/2007 Livsmedelsverket Majs MON 89034 x NK603 för foder, livsmedel, import och bearbetning
100/2007 Livsmedelsverket Majs MON 89034 för livsmedel, foder, import och bearbetning
097/2007 Jordbruksverket Majs 59122x1507xNK603 för odling
094/2007 Livsmedelsverket Majs 3272, för etanolframställning, för livsmedel, foder, import och bearbetning
081/2007 Jordbruksdepartementet SOU 2007:46, Ansvarsfrågan vid odling av genmodifierade grödor
073/2007 Miljödepartementet SOU 2007:21, betänkandet "GMO-skador i naturen och miljöbalkens försäkringar"
057/2007 Jordbruksverket Nejlika, Florigene Moonagua, utsläppande på marknaden
050/2007 Jordbruksverket Teknik för riktad mutagenes
045/2007 Jordbruksverket Majs 59122, särskilt miljöaspekter
032/2007 Livsmedelsverket Majs MON88017xMON810, livsmedel, foder, import och bearbetning
031/2007 Livsmedelsverket Majs LY038xMON810, livsmedel, foder, import och bearbetning
028/2007 Naturvårdsverket Cartagenaprotokollet - första nationalrapporten
021/2007 Miljödepartementet Rapport om GMO och miljökvalitetsmålen
017/2007 Jordbruksverket Raps (Brassica Napus) med ökad oljehalt, avsiktlig utsättning i miljön
011/2007 Livsmedelsverket/EU Samråd ang. möjligheten för EFSA att ta ut avgifter
009/2007 Jordbruksverket Förslag till ändrade föreskrifter om innesluten användning av gm växter
008/2007 Jordbruksverket Majs NK603xMON810, odling
006/2007 Jordbruksverket Majs MON88017, foder, livsmedel, import och bearbetning

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »