Yttranden 2007


Dnr

Mottagare

Yttrande
138b/2007 Jordbruksverket Majs GA21, avsiktlig utsättning i miljön
138a/2007   Jordbruksverket Avsiktlig utsättning i miljön av genetiskt modifierad raps med ökad oljehalt - definitivt yttrande
138a/2007 Jordbruksverket Avsiktlig utsättning i miljön av genetiskt modifierad raps med ökad oljehalt
127/2007 Livsmedelsverket Märkning av GM-livsmedel inom Codex Alimentarius
125/2007 Livsmedelsverket Soja 305423 - högre oljesyra
120/2007 Jordbruksverket Ansvar för miljöövervakning
119/2007 Jordbruksverket Förslag till föreskrifter om försiktighetsåtgärder vid odling av gm-grödor
117/2007 Jordbruksverket Bomull 88913 för foder, livsmedel, import och bearbetning
112/2007 Jordbruksverket Majs 1507 x 59122 för odling
111/2007 Jordbruksdepartementet Betänkandet "Etiskt godkännande av djurförsök - nya former för överprövning" (SOU 2007:57)
109/2007 Livsmedelsverket Soja 356043 för foder, livsmedel, import och bearbetning
107/2007 Jordbruksverket Majs MON 89034 x MON 88017 för foder, livsmedel, import och bearbetning
106/2007 Jordbruksverket Herbicidtoleranta grödors påverkan på vissa miljökvalitetsmål
101/2007 Livsmedelsverket Majs MON 89034 x NK603 för foder, livsmedel, import och bearbetning
100/2007 Livsmedelsverket Majs MON 89034 för livsmedel, foder, import och bearbetning
097/2007 Jordbruksverket Majs 59122x1507xNK603 för odling
094/2007 Livsmedelsverket Majs 3272, för etanolframställning, för livsmedel, foder, import och bearbetning
081/2007 Jordbruksdepartementet SOU 2007:46, Ansvarsfrågan vid odling av genmodifierade grödor
073/2007 Miljödepartementet SOU 2007:21, betänkandet "GMO-skador i naturen och miljöbalkens försäkringar"
057/2007 Jordbruksverket Nejlika, Florigene Moonagua, utsläppande på marknaden
050/2007 Jordbruksverket Teknik för riktad mutagenes
045/2007 Jordbruksverket Majs 59122, särskilt miljöaspekter
032/2007 Livsmedelsverket Majs MON88017xMON810, livsmedel, foder, import och bearbetning
031/2007 Livsmedelsverket Majs LY038xMON810, livsmedel, foder, import och bearbetning
028/2007 Naturvårdsverket Cartagenaprotokollet - första nationalrapporten
021/2007 Miljödepartementet Rapport om GMO och miljökvalitetsmålen
017/2007 Jordbruksverket Raps (Brassica Napus) med ökad oljehalt, avsiktlig utsättning i miljön
011/2007 Livsmedelsverket/EU Samråd ang. möjligheten för EFSA att ta ut avgifter
009/2007 Jordbruksverket Förslag till ändrade föreskrifter om innesluten användning av gm växter
008/2007 Jordbruksverket Majs NK603xMON810, odling
006/2007 Jordbruksverket Majs MON88017, foder, livsmedel, import och bearbetning

Protokoll

Från sammanträdet den 25 januari 2017.

Läs mer »