Yttranden 2009

DnrMottagareYttrande
064/2009 Jordbruksverket Majs NK603 för odling (etiska aspekter)
063/2009 Jordbruksverket Majs MON 810 för odling (etiska aspekter)
062/2009 Jordbruksverket Majs MON 89034 x MON 88017 för odling
056/2009 Jordbruksverket Majs MON 89034 x NK603 för odling
052/2009 Jordbruksverket Övervakning och tillsyn av odling av genetiskt modifierade växter
049/2009 Jordbruksdept Synpunkter på den socioekonomiska innebörden av marknadsgodkännande av genmodifierade organismer för odling.
046b/2009 Jordbruksverket Sockerbeta H7-1 för odling.
046a/2009 Livsmedelsverket Sockerbeta H7-1 för användning som livsmedel, foder, import och bearbetning.
044/2009 Livsmedelsverket Majs Bt11 x MIR162 x GA21, användning som livsmedel, foder, import och bearbetning.
043/2009 Livsmedelsverket Majs Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21, användning som livsmedel, foder, import och bearbetning.
042/2009 Livsmedelsverket Majs MON89034 x 1507 x NK603, användning som livsmedel, foder, import och bearbetning.
041/2009 Jordbruksverket Nejlika, nr 25958, 26407 och Moonshadow. Import för prydnadsändamål.
038/2009 Miljödept. Formas kunskapsöversikt "Miljökonsekvenser av GMO"
037/2009 Jordbruksverket Raps Rf3 - nya uppgifter
033/2009 Utbildningsdept Betänkandet "Klinisk forskning - Ett lyft för sjukvården" (SOU 2009:43)
026/2009 Statskontoret Tre förslag till ökad samordning och fördjupning i sektorsövergripande GMO-ärenden
022/2009 Livsmedelsverket Majs MON89034x1507xMON88017x59122, användning som livsmedel, foder, import och för bearbetning

Protokoll

Från sammanträdet den 25 januari 2017.

Läs mer »