Yttranden 2009

DnrMottagareYttrande
064/2009 Jordbruksverket Majs NK603 för odling (etiska aspekter)
063/2009 Jordbruksverket Majs MON 810 för odling (etiska aspekter)
062/2009 Jordbruksverket Majs MON 89034 x MON 88017 för odling
056/2009 Jordbruksverket Majs MON 89034 x NK603 för odling
052/2009 Jordbruksverket Övervakning och tillsyn av odling av genetiskt modifierade växter
049/2009 Jordbruksdept Synpunkter på den socioekonomiska innebörden av marknadsgodkännande av genmodifierade organismer för odling.
046b/2009 Jordbruksverket Sockerbeta H7-1 för odling.
046a/2009 Livsmedelsverket Sockerbeta H7-1 för användning som livsmedel, foder, import och bearbetning.
044/2009 Livsmedelsverket Majs Bt11 x MIR162 x GA21, användning som livsmedel, foder, import och bearbetning.
043/2009 Livsmedelsverket Majs Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21, användning som livsmedel, foder, import och bearbetning.
042/2009 Livsmedelsverket Majs MON89034 x 1507 x NK603, användning som livsmedel, foder, import och bearbetning.
041/2009 Jordbruksverket Nejlika, nr 25958, 26407 och Moonshadow. Import för prydnadsändamål.
038/2009 Miljödept. Formas kunskapsöversikt "Miljökonsekvenser av GMO"
037/2009 Jordbruksverket Raps Rf3 - nya uppgifter
033/2009 Utbildningsdept Betänkandet "Klinisk forskning - Ett lyft för sjukvården" (SOU 2009:43)
026/2009 Statskontoret Tre förslag till ökad samordning och fördjupning i sektorsövergripande GMO-ärenden
022/2009 Livsmedelsverket Majs MON89034x1507xMON88017x59122, användning som livsmedel, foder, import och för bearbetning

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »