Yttranden 2010

DnrMottagareYttrande
100/2010 Jordbruksverket Europeiska livsmedelsmyndighetens uppdaterade riktlinjer för miljöriskbedömning av genetiskt modifierade växter och bakgrundsdokumentet om icke-målorganismer
097/2010 Socialdepartementet Betänkandet En ny biobankslag - (SOU 2010:81)
095/2010 Miljödepartementet Förslag till förordningsförändringar avseende ny havs- och vattenmyndighet
095/2010 Miljödepartementet Förslag till lagförändringar avseende ny havs- och vattenmyndighet
094/2010 Arbetsmiljöverket Förslag till föreskrifter om innesluten användning
093/2010 Livsmedelsverket Soja MON87769xMON89788 som livsmedel och foder samt för import och bearbetning
092/2010 Jordbruksverket Europeiska livsmedelsmyndighetens uppdaterade handledningar för miljöriskbedömning av genmodifierade växter
091/2010 Jordbruksverket Europeiska livsmedelsmyndighetens uppdaterade vägledning över jämförelsearter för riskbedömning av genmodifierade växter
087/2010 Livsmedelsverket Majs NK603xT25, för användning som livsmedel och foder
083/2010 Miljödepartementet Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av direktiv 2001/18/EG
077/2010 Livsmedelsverket Majs MIR 162 för användning som livsmedel och foder
076/2010 Livsmedelsverket Soja MON 87705 för användning som livsmedel och foder
074/2010 Arbetsgrupp inom SCAR Enkät om riskforskning
070/2010 Livsmedelsverket Soja MON 87701 för användning som livsmedel, foder, import och bearbetning
069/2010 Miljödepartementet Synpunkter på förslag till ny miljötillsynsförordning
063/2010 Justitiedepartementet Synpunkter på förslag till ny förvaltningslag
057/2010 Jordbruksverket Uppdatering av EFSA:s handledning för miljöriskbedömning av genmodifierade organismer
050/2010 Jordbruksverket Soja BPS-CV127-9, för användning som livsmedel, foder, import och bearbetning
049/2010 Läkemedelsverket Kikhostevaccin, klinisk prövning
040/2010 Jordbruksverket Hybridaspar T89, fältförsök
029/2010 Jordbruksverket Soja MON 87769, som livsmedel, foder, import och bearbetning
028/2010 Livsmedelsverket Majs MON 87460, som livsmedel, foder, import och bearbetning
015/2010 Jordbruksverket Äpple- och pärongrundstammar, fältförsök
014/2010 Jordbruksverket Sockerbeta, virusresistent, fältförsök
013/2010 Jordbruksverket Sockerbeta H7-1, fältförsök
012/2010 Jordbruksverket Potatis EH92-527-1, fältförsök
011/2010 Jordbruksverket Potatis AM04-1020, fältförsök
007/2010 Utredningen om översyn av djurskyddslagstiftningen Synpunkter på djurskyddslagstiftningen
006/2010 Jordbruksverket Hybridaspar T89, fältförsök
005/2010 Livsmedelsverket Soja MON87701xMON89788 som livsmedel, foder, import och bearbetning

Protokoll

Från sammanträdet den 25 januari 2017.

Läs mer »